ԿԱՆԹԵՂ. Գիտական հոդվածների ժողովածու =КАНТЕХ. Научные труды =KANTEGH. Articles

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > D111 Medieval History"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Г | Ա | Բ | Գ | Թ | Կ | Հ | Մ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Օ
Number of items at this level: 36.

Г

Геворкян, Паргев (2004) Армянская школа в Грузии в XIII-XVIII веках. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 148-153.

Ա

Այվազյան, Արմեն (2001) Հայ եկեղեցու նվիրական կառույցը ԺԶ-ԺԸ դարերում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 6. pp. 190-197.

Առաքելյան, Արսեն (2010) Ֆաթիմյան Եգիպտոսի հայ գաղթավայրը Բադր Ալ-Գամալիի կառավարման շրջանում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 203-208.

Առաքելյան, Արսեն (2010) Թալաի Իբն Ռուզզիք Ալ-Արմանին (1154-1161 թթ.)՝ Ֆաթիմյան ռազմաքաղաքական և մշակութային գործիչ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 188-194.

Ավետիսյան, Վահե (2011) Կիլիկյան Հայաստանի, Անտիոքի դքսության և Բյուզանդիայի փոխհարաբերությունները 1098-1112 թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 115-123.

Ավետիսյան, Վահե (2013) Անտիոքի դքսության և Կիլիկյան թագավորության փոխհարաբերությունների բնույթը XIII դ. 50-60-ական թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 154-158.

Բ

Բալասանյան, Հայկ (2008) Վահրամաբերդը որպես Մարմաշեն քաղաքի միջնաբերդ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 154-160.

Գ

Գրիգորյան, Սարգիս (2015) «Ջիհադ» հասկացությունը իսլամի վաղ շրջանում (7-9-րդ դարեր). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 79-87.

Թ

Թինոյան, Դավիթ (2014) Հայ իշխանական տները և նրանց մնացորդները 15-րդ դարի վերջին քառորդին, 16-րդ դարի առաջին քառորդին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 122-132.

Թորոսյան, Ջավահիր (2012) Առաքել Դավրիժեցու «Պատմությունը» արպես 17-րդ դարի Հայաստանի և հարակից երկրների պատմության կարևոր սկզբնաղբյուր. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 127-130.

Թորոսյան, Ջավահիր (2011) Հայոց պատմագրական միտքը 17-րդ դարում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 139-144.

Կ

Կիրակոսյան , Աննա (2010) Ալլոդը և Բենեֆիցիան պատմական զարգացման տարբեր փուլերում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 209-213.

Հ

Հակոբյան, Էդվարդ (2011) Փիլիպոս Աղբակեցու շինարարական գործունեությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 133-137.

Հակոբյան, Մերի (2008) Լեհահայ համայնքը ХІV-ХVІ դարերում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 137-143.

Հասան-Ջալալյան, Ստեփան (2016) Հասան-Ջալալյանների գործունեությունը XIV-XV դարերում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 71-80.

Հարությունյան, Գագիկ (2007) Հայոց կաթողիկոսության տեղագրական-կանոնական կազմակերպման առանձնահատկությունները և հեռանկարները ԺԳ դարում-ԺԴ դարի սկզբին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 108-118.

Հարությունյան, Գագիկ (2007) Ադանայի 1317թ. ժողովը և եկեղեցիների միավորման խնդիրը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 162-169.

Հարությունյան, Գագիկ (2007) Քռնայի 1330 թ. ժողովը և միարարական շարժման սկզբնավորումը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 156-164.

Հարությունյան, Գառնիկ (2014) Կանոնագրքի կանոնախմբերի աճը VI-VIIIդդ. սկզբներին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 78-91.

Մ

Մարգարյան, Հայկ (2014) Հայոց պետականության վերականգնման առաջին քաղաքական փորձը և դրա ձախողման դրդապատճառները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2-3. pp. 242-248.

Մելքոնյան, Ռուբեն (2005) «Գյուղական ինստիտուտները» և գրական կյանքը Թուրքիայում (1840-50-ական թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 139-144.

Մելքոնյան, Սարգիս (2017) Արևելահռոմեական կայսրությունում տիրող կրոնա-քաղաքական դրությունը Է դարի սկզբից մինչև 633թ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 149-157.

Միրզաբեկյան, Գեորգի (2018) Գառնի գավառը 1590թ. օսմանյան հարկացուցակում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 108-112.

Մխիթարյան, Սարգիս (2003) Գր. Մագիստրոսի պայքարը Թոնդրակյան աղանդի դեմ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 111-116.

Մնացականյան, Եվա (2001) Օտարազգի թագավորների կերպավորման առանձնահատկությունները հինգերորդ դարի պատմագրության մեջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 6. pp. 46-56.

Մոնթազերի, Օմիդ (2014) Մարզպանական Հայաստանը և Սասանյան Իրանը VI դարի 70-ական թվականներին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 133-141.

Պ

Պետրոսյան, Նելլի (2014) Հայ ազգային մատենագրության ստեղծումը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 142-155.

Ջ

Ջալալյան, Ալեքսանդր (2017) XII-XIII դարերի հայկական քաղկեդոնիկ գմբեթավոր եկեղեցիների ճարտարապետությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 264-276.

Ս

Սարգսյան, Լևոն (2010) Հայոց տոնացույցի նոր խմբագրության հեղինակը և ժամանակը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 176-180.

Սարգսյան, Լևոն (2005) Դիտողություններ Վանևանի 903թ. արձանագրության մասին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 228-237.

Սարիբեկյան, էյա (2014) Գրիգոր Տաթևացու Հոբի գրքի լուծմունքի ազդեցությունը Պետրոս Բերդումյանի նույնանուն մեկնության վրա. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 156-164.

Վ

Վարդանյան, Ռաֆիկ and Սարգսյան, Լևոն (2014) «ժամանակական կանոնը». Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 165-194.

Տ

Տեր-Ղևոնդյան, Վահան (2017) Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Հալեպի սուլթանության միջև 1203-1206 թթ. պատերազմը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 117-129.

Տեր-Ղևոնդյան, Վահան (2017) Անտիոքի առումը Լևոն արքայի կողմից (1216 թ.). արաբական աղբյուրների վկայությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 133-143.

Տեր-Ղևոնդյան, Վահան (2017) Հայոց կաթողիկոսության դիվանագիտական ձեռնարկումները XII դարի 80-ական թվականների կեսերին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 125-132.

Օ

Օհանջանյան, Աննա (2011) The song "Key of Truth" and the problem of "New Tondrakians". Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 161-166.

This list was generated on Mon Mar 8 05:40:25 2021 AMT.