ԿԱՆԹԵՂ. Գիտական հոդվածների ժողովածու =КАНТЕХ. Научные труды =KANTEGH. Articles

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > D204 Modern History"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | М | С | Х | Ш | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Ժ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ս | Վ | Տ | Փ | Ֆ
Number of items at this level: 165.

Ալ-Համիդ, Իհաբ Աբդ (2004) Հյուսիսային և Հարավային Եմենի հարաբերությունները 1967-1979թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 148-155.

М

Махмурян, Гаяне (2009) Великобритания и Республика Армения 1918-1920гг. Опыт имперской Восточной политики в Закавказье и на Парижской мирной конференции. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 147-157.

Махмурян, Гаяне (2007) Социальный кризис, дилеммы внешней политики и угроза геноцида.(Армения и Британия в 1918-1920гг.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 142-155.

Мурадян, Изабелла (2010) Правовые и экономические причины миграции армян из Турции / XIXв.-Первая половина XXв./. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 239-250.

Мхитарян, Гоар (2010) Военно-политические интересы Российского государства в Кавказском регионе (XIX-начало XX вв.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 226-232.

С

Стамболцян, Меружан (2011) История возникновения, развития и трансформации конфликта в Южной Осетии. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 168-178.

Х

Худинян, Геворк (2004) Роль деятелей армянской литературы в процессе формирования А.Р.Ф. дашнакцутюн (1890-1892гг.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 156-163.

Ш

Шагиданова, Карине (2011) Иностранный капитал и армянские промышленники в экономике бакинской губернии в начале XX в. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 161-167.

Шубитидзе, Важа (2003) Ноэ Жордания-политический лидер первой Грузинской республики. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 209-214.

Ա

Աբրահամյան, Հենրիկ and Գրիգորյան, Արսեն (2007) Արդի քաղաքական համակարգի ձևավորումը Ռուսաստանի Դաշնությունում (1991-2005թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 193-207.

Աբրահամյան, Հրանտ (2017) Մտահուզիչ հարցեր. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 101-114.

Ազիզյան, Խաչիկ (2018) Ներքաղաքական իրավիճակը Եգիպտոսում (1879-1882թթ.) և Օրաբի փաշայի ապստամբության նշանակությունն ու անհաջողության պատճառները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 76-86.

Ազրոյան, Ռուզաննա (2008) Ագրարային բարեփոխումները Իրանում 60-ական թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. 101-108 .

Ազրոյան, Ռուզաննա (2015) Առողջապահության ոլորտի բարեփոխումներն Իրանում XX դարի 60-70-ական թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 65-76.

Ալ-Համիդ, Իհաբ Աբդ (2004) Եմենի միավորման գործընթացը 1980-1990թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 148-155.

Ալի-Զադե, Ալի Ահմադ (2010) 1828թ. Թուրքմանչայի խաղաղ դաշնագիրը կնքելուց հետո Թեհրանում կայացած բանակցությունները և ռուս դեսպանատան ջախջախումը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 226-234.

Ալի-Զադե, Ալի Ահմադ (2012) Экономическое положение и развитие торговли в Иране в 30-40-ые годы XIX в. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2. pp. 140-149.

Ահմադի, Քիումարս (2013) Ինչու՞ էին ոուսները հակադրված Իրանի սահմանադրական հեղափոխությանը (1905-1911թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 181-190.

Այվազյան, Անդրանիկ (2011) The policy of Turkey in the GCC area. A general overview. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 145-150.

Ապրեսյան, Մարիաննա (2011) Քավորը Պոնտոսի և Հայաստանի հույների հարսանեկան արարողակարգում (XIX- XX դդ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 145-149.

Առաքելյան, Անդրանիկ (2017) Միջարաբական տարաձայնություններն իրաքյան (2003թ.) պատերազմի շուրջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 103-114.

Առաքելյան, Արտաշես (2014) Վրաստանի և Թուրքիայի երկկողմ հարաբերությունների մասին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 116-129.

Ասրյան, Արմեն (2004) Արամ Մանուկյանի գործունեությունը Սարդարապատի հերոսամարտի օրերին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 164-172.

Ավանեսյան, Իսկուհի (2016) Կանանց մասնակցությունն Արցախյան շարժման ընդհատակյա փուլին (1986-1988թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 52-64.

Ավանեսյան, Իսկուհի (2015) Կանայք Շահումյանի, Մարտակերտի, Քարվաճառի պաշտպանական մարտերում (1992-1994թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 64-75.

Ավոյան, Սաթենիկ (2015) «Մահմեդական շարժումը» ռուսական առաջին բուրժուադեմոկրատական հեղափոխության տարիներին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 77-83.

Ավոյան, Սաթենիկ (2016) Առաջին բուրժուադեմոկրատական հեղափոխության ազդեցությունը վրաց հոգևորականության վրա. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 65-72.

Արշակյան, Անդրանիկ (2002) Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության կայացումը /1991թ. սեպտեմբեր - 1992թ. հունվար/. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 172-180.

Ափինյան, Դավիթ (2008) Ռուսաստանի աշխարհաքաղաքականությունը հարավկովկասյան նավթախողովակային հակամարտության լույսի ներքո 1991-1994 թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 94-100.

Բ

Բալասանյան, Գրիգոր (2008) Հայ-իտալական առևտրատնտեսական հարաբերությունները (1920-1922թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 149-156.

Բաղդասարյան, Նոնա (2008) «Հնչակ» ամսաթերթը 1888-1915 թվականներին (Լուսընծայման 120-ամյակի առթիվ). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 165-173.

Բաղդասարյան, Տիգրան (2014) Հայ-ֆրանսիական համագործակցությունը ռազմական ոլորտում (1993-2013 թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 42-51.

Բարսեղյան, Արամ (2010) Հալեպահայ բժիշկները և առողջապահական հաստատությունները 1950-2007 թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 196-202.

Բոյաջյան, Հովակիմ (2002) Արևմտյան Հայաստանում բարենորոգումների իրականացման վերաբերյալ Պողոս Նուբարի հայացքները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 160-171.

Գ

Գաբրիելյան, Գեորգի (2011) Հայ-թուրքական բանակցությունների անհրաժեշտության հարցը Մոսկվայում 1920թ. հունիս-հուլիսին և դրանց չկայանալու հետևանքները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 105-111.

Գասպարյան, Արա (2005) Սևծովյան նեղուցների խնդիրը խորհրդա -թուրքական հարաբերությունների համատեքստում (1950-1980ական թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 113-119.

Գասպարյան, Արամ (2006) Առաջին արաբական կոնգրեսը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 142-147.

Գասպարյան, Կարեն (2009) Վուդրո Վիլսոնը և Ազգերի Լիգայի ստեղծումը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 205-215.

Գասպարյան, Կրիստինա (2012) Ղարաբադյան հակամարտությունը որպես տեղեկատվական պատերազմի տարատեսակ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 28-34.

Գրիգորյան, Անդրանիկ (2015) ՆԱՏՕ-ի հետ ՀՀ զինված ուժերի համագործակցության հիմնական ուղղությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 69-78.

Գրիգորյան, Աննա (2003) Հայ-ամերիկյան հարաբերությունների կայացման և զարգացման հիմնական միտումները հետխորհրդային շրջանում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 194-202.

Գրիգորյան, Արմեն (2010) ՌԴ քաղաքական համակարգի զարգացումները (2000-2005 թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 216-225.

Գրիգորյան, Գրիգոր (2005) Բնակչության տեղաշարժերը Հայաստանի Հանրապետությունում 1918-1920թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 138-143.

Գրիգորյան, Գրիգոր (2005) Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային կառուցվածքը 1918-1920թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 88-93.

Գրիգորյան, Սարգիս (2009) Սուննիական արմատական գաղափարախոսության արժեհամակարգը 2001թ. սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչական գործողություններից հետո (Ալ-Կաիդա). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 239-243.

Գևորգյան, Էլիզ (2013) Հայաստանի Հանրապետության և Ուկրաինայի համագործակցությունը տարածաշրջանային գործընթացներում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 198-206.

Գևորգյան, Էլիզ (2009) Հայ-ուկրաինական միջպետական հարաբերությունները (1991-2005թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 218-225.

Գևորգյան, Սիլվա (2015) Ամերիկյան միսիոներների քարոզչական աշխատանքները Արևմտյան Հայաստանում 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 84-90.

Գևորգյան, Սվետլանա (2003) Հայ դեմոկրատական միտքն ու կնոջ ազատագրության խնդիրը 19-րդ դարի 70-80-ական թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 101-110.

Գևորգյան, Սվետլանա (2004) Սուլթանական Թուրքիան և արևմտահայությունը XIX դարի 70-80-ական թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 121-131.

Գևորգյան, Սվետլանա (2004) Ազգային էկոնոմիկայի զարգացման հարցը XIX դարի 70-80-ական թվականներին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 211-218.

Գևորգյան, Րաֆֆի (2012) 19-րդ դարի սկզբի անգլո-իրանական պայմանագրերի հակառուսական բնույթը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2. pp. 115-122.

Դ

Դանիելյան, Անի (2011) Խորհրդահայության 1921-1940 թթ. սոցիալ-կենցաղային զարգացման պատմության հայեցակարգային հիմքերը և պարբերացումը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 103-108.

Դանիելյան, Մկրտիչ (2016) Հակացարական ելույթներն Արևելյան Հայաստանում 1903 թվականին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 60-70.

Ե

Եղիազարյան, Կարինե (2007) Սարգիս Կուկունյանի գլխավորած արշավանքը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 131-141.

Եղյան, Մարիամ (2006) Ռոստոմի համագործակցությունը Բուլղար հեղափոխականների հետ / 1894-1902թթ./. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 230-237.

Եղոյան, Աստղիկ (2013) Լեռնալիբանանի կանոնադրության փոփոխությունները 1912թ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 163-168.

Ենգիբարյան, Հայկ (2013) Հայրենադարձության աոաջին փուլը Խորհրդային Հայաստանում (1921-1936). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 190-197.

Եսոյան, Մյասնիկ (2012) Հայերի մասին հիշատակումները սիրիական մամուլում (1896-1914թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 134-143.

Երիցյան, Արմեն (2014) 1920-1921 թթ. Խորհրդային Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի կոմունիստական կուսակցությանը ցուցաբերած օգնության խնդրի շուրջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 71-77.

Զ

Զատիկյան, Հովհաննես (2017) XIX դարի երկրորդ կեսին Կարինի նահանգում ժողովրդագրական փոփոխությունների պատճառները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 105-113.

Զարգարյան, Արտակ (2013) Ազգային շարժման վերելքը Վրաստանում (1987-1991թթ .). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 152-162.

Զոլյան, Միքայել (2005) Պատմական հիշողության և ազգային ինքնության քաղաքական ասպեկտները, ազգային պատմության կառուցումը խորհրդային Ադրբեջանում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 129-138.

Զոհրաբյան, Էդուարդ (2015) Սոցիալ-հոգեբանական փոփոխությունները արդի հայ գյուղացիության կյանքում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 119-130.

Զուրաբյան, Լեվոն (2004) 1936-1939թթ. Պաղեստինում արաբական ապստամբության ղեկավարության և նացիստական Գերմանիայի միջև շփումների հարցի շուրջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 183-194.

Ժ

Ժամխարյան, Կարո (2013) Հայ ազգային վարժարանների ուսուցիչների մասնագիտացման հիմնախնդիրը Սիրիայում ու Լիբանանում 1930-ական թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 183-189.

Ժամխարյան, Կարո (2010) ՊԱԿ-ի ազդեցությունը ԽՍՀՍ հասարակական-քաղաքական գիտակցության վրա 1980-ական թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 212-217.

ժամհարյան, Արմեն (2013) Թուրքիայի հարաբերությունները Մաղրիբի արաբական երկրների հետ տարածաշրջանային և գլոբալ զարգացումների համատեքստում 1989-1995թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 168-174.

Խ

Խաչատուրյան, Ալբերտ (2007) ՕՊԵԿ-ը և Իրանի կառավարության նավթային քաղաքականությունը 1960-1970 թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 133-141.

Խաչատուրյան, Արթուր (2006) Գերմանիայի օգնությունը երկրաշարժից տուժած Հայաստանին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 159-167.

Խաչատուրյան, Արթուր (2008) Գերմանական ընկերությունների գործունեությունը Հայաստանում (1991-2008թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 151-161.

Խաչատրյան, Արթուր (2008) ՀՀ-ի և ԳԴՀ-ի միջև կրթամշակութային դրվածքը ներկա փուլում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 138-148.

Խաչատրյան, Արթուր (2008) 1952 թվականի հուլիսի 23-ի եգիպտական հեղափոխությունը և հայերը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 109-116.

Խաչատրյան, Արթուր (2008) Եգիպտահայ հասարակական-քաղաքական կյանքը XX դարավերջին և XXI դարասկզբին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 107-112.

Խաչատրյան, Գագիկ (2017) Տեղեկատվական պատերազմը Ադրբեջանի ապրիլյան ռազմական ագրեսիայի ընթացքում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 148-157.

Խատամի-Տիրգորդի, Ֆրիկ (2010) Խորհրդա-իրանական հարաբերությունները և ԱՄՆ «Սառը պատերազմի» համատեքստում 1979-89թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 195-203.

Խատամի-Տիրգորդի, Ֆրիկ (2005) Իրան-Իրաքյան պատերազմը և ԱՄՆ-ը 1980-1988թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 211-219.

Խեմչյան, Հայկ (2011) ՀՀ հարաբերությունները Եվրոպայի խորհրդի հետ։ Հայաստանի հանրապետությունը ԵԽ անդամ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 122-132.

Կ

Կարապետյան, Աշոտ (2008) ՀՀ ազգային անվտանգության հիմնախնդիրները հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական համագործակցության համատեքստում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 132-136.

Կարապետյան, Արտակ (2004) Հայ-հունական հարաբերությունները սևծովյան տնտեսական համագործակցության շրջանակներում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 164-172.

Կարապետյան, Սուզաննա (2009) Միջազգային դրությունը և Անդրկովկասում ստեղծված քաղաքական կացությունը առաջին աշխարհամարտից հետո. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 233-241.

Կոխլիկյան, Արամայիս (2004) Բաշխման հարաբերությունները ՀԽՍՀ գյուղում 1945-1965 թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 202-210.

Հ

Հախվերդյան, Վարդան (2006) Ետխորհրդային երկրների ինտեգրացման գործընթացները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 157-164.

Հախվերդյան, Վարդան (2005) ԽՍՀՄ փլուզման հիմնական պատճառները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 151-159.

Հակոբյան, Միհրան (2009) Ադրբեջանական էներգակիրների մատակարարման խնդիրը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո 1920-1922 թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 216-221.

Հակոբյան, Վաղարշակ (2016) Օսմանյան կայսրության և Թուրքիայի մոտեցումները Բուլղարիայի թուրքալեզու փոքրամասնության հիմնահարցերի նկատմամբ 1878-1944 թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 94-111.

Հակոբյան, Վաղարշակ (2016) Բուլղարիայի թուրքալեզու փոքրամասնության մեծ արտագաղթը 1989 թ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 87-94.

Հայրապետյան, Կարեն (2004) Փախստականների հիմնախնդիրը Հայաստանի նորաստեղծ առաջին հանրապետությունում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 128-136.

Հայրունի, Աշոտ (2002) Կարեն Յեպեի «Դր. Լեփսիուսի արևելյան առաքելության» համապարփակ հայանվեր գործունեությունը Հալեպում 1923-1933 թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 6. pp. 149-158.

Հարությունյան, Մարինե (2006) Մշակութային կյանքի վերելքն Արցախում 19-րդ դարի երկրորդ կեսին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 113-124.

Հարությունյան, Մարինե (2007) XIX դարի երկրորդ կեսի և XX դարասկզբի Արցախի մշակույթի զարգացման առանձնահատկությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 170-175.

Հովհաննիսյան, Անդրանիկ (2002) Ազգային փոքրամասնությունների դերը Եգիպտոսի տնտեսական կյանքում (1920-1970 թվականներ). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 166-186.

Հովհաննիսյան, Հովհաննես (2006) 20-րդ դարասկզբի եկեղեցական-բարենորոգչական շարժման նախադրյալները և հոսանքները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 148-157.

Հովհաննիսյան, Սերգեյ (2015) Սրբավայրերի հարցը ֆրանս-ռուսական հարաբերություններում Ղրիմի պատերազմից հետո և Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 116-124.

Հովսեփյան, Մարիամ (2016) Հայ գաղթականների և որբերի հիմնախնդիրները Կ.Պոլսի «Ճակատամարտ» օրաթերթում (1918-1924 թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 95-104.

Հովսեփյան, Նժդեհ (2018) ՀՀ միջկուսակցական հարաբերությունների իրավական կարգաբերումները 1991-2002 թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 127-136.

Ղ

Ղազարյան, Սամվել (2004) Միացյալ և անկախ Հայաստանի մասին ՀՀ Կառավարության 1919թ. մայիսի 28-ի հայտարարությունն ու դրա հետևանքները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 137-147.

Ղազարյան, Սարգիս (2015) 1994թ. հորդանանաիսրայելյան խաղաղության համաձայնագիրը՝ որպես քեմփդևիդյան գործընթացի շարունակություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 125-136.

Ղահրիյան, Մուշեղ (2016) Քրդական գործոնի առանձնահատկություններն Իրաքում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 112-117.

Ղահրիյան, Մուշեղ (2015) Քրդական ինքնավարության ամրապնդումը և Իրաքի իշխանությունների քաղաքականությունը քրդերի նկատմամբ 2003 թ. հետո. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 76-85.

Ղարիբյան, Ալիկ (2005) Հայաստանի Հանրապետության և Մեծ Բրիտանիայի փոխհարաբերությունները Փարիզի վեհաժողովում և Լեռնային Ղարաբաղի հարցը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 185-192.

Մ

Մալխասյան, Ց. (2002) Հայ-ֆրանսիական տնտեսական համագործակցության գերակա ուղղությունները և զարգացման հեռանկարները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 190-200.

Մալխասյան, Ցոլակ (2002) Հայաստանի և Ֆրանսիայի պետական կառույցների փոխհարաբերությունները միջպետական համագործակցության զարգացման համատեքստում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 137-146.

Մալխասյան, Ցոլակ (2002) Հայ-ֆրանսիական տնտեսական հարաբերությունների հաստատման նախադրյալները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 181-189.

Մալխասյան, Ցոլակ (2006) Եվրոպական քաղաքակրթության ձևավորման ու զարգացման հիմնական փուլերը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 148-156.

Մամյան, Լիանա (2017) Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորումը և Հայաստանին ու Արցախին տրամադրվող ամերիկյան օգնության ապահովումը ամերիկահայ լոբբիստական կազմակերպության գործունեության առանցքում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 130-140.

Մանասյան, Դավիդ (2011) Իրանի «Շիական» քաղաքականությունը հետսադամյան Իրաքի նկատմամբ: Նոր հնարավորություններ և նոր մարտահրավերներ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 143-150.

Մանուկյան, Ժակ (2006) Հայաստան-Բելառուս փոխհարաբերությունները ԱՊՀ շրջանակներում (1993-2003). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 221-229.

Մանվելյան, Արմեն (2007) Կասպից ծովի կարգավիճակի հարցը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 148-154.

Մարկոսյան, Արտակ (2003) Հայաստանում անցկացված մարդահամարների ամփոփ վերլուծություն (1959-2001 թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 117-120.

Մարկոսյան, Արտակ (2004) Արտագաղթը Հայաստանից 1996-2001 թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 162-163.

Մարտիրոսյան, Տիգրան (2002) ՀՀ-ի արտաքին քաղաքականությունը և աշխարհաքադաքական ձևավորումը մերձավոր և միջին արևելքում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 145-159.

Մելիքյան, Դերենիկ (2017) Ատրպատականի հայկական գաւառների իրավիճակը եւ բնակչութեան տեղաշարժը 20-րդ դարի սկզբին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 141-148.

Մելքոնյան, Արթուր (2012) Լիբանանի դրուզական համայնքը Լիբանանում 2-րդ քաղաքացիական պատերազմի առաջին փուլում (1975-1977 թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 153-159.

Մեսրոպյան, Հասմիկ (2011) «Պոլոժենիենի» ստեղծման հիմնախնդրի շուրջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 150-160.

Մինասյան, Էդիկ (2003) Գիտակրթական բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում (1990-2003թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 156-171.

Մինասյան, Նելլի (2011) Թուրքիայի առևտրատնտեսական հարաբերությունները Կենտրոնական Ասիայի թյուրքալեզու երկրների հետ (1990-ական թթ. 2-րդ կես). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 138-144.

Միրզախանյան, Ռուբեն (2016) Գեղարվեստական գրականությունը Խորհրդային Հայաստանում (1920-1925թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 107-121.

Միրզոյան, Միքայել (2004) Հայաստանում համատարած կոլեկտիվացման քաղաքական գործընթացների գնահատականը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 219-224.

Միքայելյան, Լիլիթ (2007) Ակնարկ Խորհրդային Հայաստանի մշակույթի զարգացման վերաբերյալ (1945-1965թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 177-184.

Մխիթարյան, Արթուր (2005) Աղետի հետևանքների վերացման գործընթացը Գյումրիում 1989-1998թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 131-137.

Մկրտչյան, Լիլիթ (2008) Կրթությունը Հայաստանում. անցումային շրջանի հիմնախնդիրները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 117-122.

Մկրտչյան, Կարեն (2011) Նոր փաստեր Հայաստան-Իրան հիմնական կամրջի կառուցման մասին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 157-160.

Մնացականյան, Վաչիկ (2010) Իրաքյան ճգնաժամը (2003թ.) Սիրիա-Թուրքական հարաբերությունների համատեքստում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 220-225.

Մովսիսյան, Ֆելիքս (2003) «Համբավաբեր Ռուսիո» լրագիրը Իտալիայի միավորման մասին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 166-174.

Մովսիսյան, Ֆելիքս (2004) Չեխական 1848-1849թթ. ազգային պայքարի լուսաբանումը «Եվրոպա» պարբերականում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 139-147.

Մովսիսյան, Ֆելիքս (2006) 1848թ. Վենետիկի ազատագրական պայքարը Գաբրիել Այվազովսկու գնահատմամբ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 175-181.

Յ

Յարալյան, Ռուդիկ (2009) Իսրայելա-քրդական հարաբերությունները 1948-1990 թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 222-227.

Ն

Նավոյան, էդգար (2016) Բաթումի պայմանագիրը և Հայկական հարցը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 81-90.

Ներսիսյան, Աշոտ (2006) Հ. Յ. Դաշնակցության գործունեությունն օսմանյան խորհրդարանում և դրա արդյունավետության հարցը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 168-174.

Նուրբեկյան, Լուսինե (2011) Նորմատիվ-իրավական կարգավորումները և ազգային հիմնախնդիրներն արևմտահայերի ազգային սահմանադրության համատեքստում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 151-156.

Շ

Շագիդանովա, Կարինե (2004) Արհեստակցական միությունները Հայաստանում (1910-1918թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 173-182.

Շահնազարյան, Արմեն (2002) Հայ-վրացական տնտեսական փոխհարաբերությունների հիմնական զարգացումները հետխորհրդային շրջանում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 5. pp. 145-151.

Ո

Ոսկանյան, Սերգեյ (2016) Սաուդա-իրանական հարաբերություններն Իրանում 2005թ. նախագահական ընտրություններից հետո. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 122-129.

Ուլուբաբյան, Լորենս (2007) Հայ-ռուսական հարաբերությունները ԽՍՀՄ-ի փլուզման և ԱՊՀ-ի կազմավորման նախօրեին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 185-193.

Ոփյան, Մանվել (2013) Ավստրո-֊Հունգարիայի և Գերմանիայի դիրքորոշումը Հայկական հարցում 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 173-182.

Չ

Չալյան, Մարինա (2005) Ամերիկահայ անգլալեզու մամուլը 1988 թվականին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 100-103.

Չափարյան, Ստեփան (2006) «Ուղեղների արտահոսքը» Հայաստանից. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 193-198.

Պ

Պետոյան, Արմինե (2009) Անձի պաշտամունքի դրսևորումը տոտալիտար մշակույթի համակարգում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 225-232.

Պետրոսյան, Արմեն (2009) «Հուսեյնի պլանը» և նրա արձագանքներն արաբական աշխարհում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 228-232.

Պետրոսյան, Գեղամ (2005) 1918թ. հայ-վրացական պատերազմը և Ռուսաստանի հարավի կամավորական բանակը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 120-128.

Պետրոսյան, Գեղամ (2004) Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական կացությունը հանրապետության գոյության առաջին շրջանում (1918թ. հունիս-նոյեմբեր). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 156-161.

Պետրոսյան , Արևիկ (2012) Освещение Македонского вопроса в ходе Балканских войн 1912-1913гг. в советской и российской историографии. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 160-165.

Պողոսյան, Լիլիթ (2012) Վազգեն Ա Հայրապետի գործունեությունը Ռումինիայում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 115-126.

Ս

Սահակյան, Արման (2003) Աեբաստիայի գավառի Հաֆիքի գավառակի վարչաժոդովրդագրական պատկերը 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 183-191.

Սաղաթելյան, Իշխան (2008) 1946-1948թթ. հայրենադարձության արձագանքները ՍԴ Հնչակյան կուսակցության մամուլում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 121-127.

Սիմոնյան, Հասմիկ (2015) Արևմտահայ քաղաքական մտքի դիրքորոշումը Հայաստանի Առաջին հանրապետության գոյության նկատմամբ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 91-102.

Սիմոնյան, Վահրամ (2006) Ա. Ս. Գրիբոեդովի գործունեության առանձին դրվագները ժամանակակիցների գնահատմամբ և դրանց շրջանցումը խորհրդային պատմագրության կողմից (հակասական Ա. Ս. Գրիբոեդովը). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 182-192.

Սիմոնյան, Վահրամ (2006) Ա. Ս. Գրիբոյեդովի հարաբերությունները Ա. Պ. Երմոլովի և Ի. Ֆ. Պասկևիչի հետ 1826-1828թթ. Ռուս-պարսկական պատերազմի ժամանակ մինչխորհրդային ռուս պատմագրության գնահատմամբ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 209-220.

Սողոմոնյան, Մենուա (2007) Մեծ Բրիտանիայի մասնակցությունը Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների դադարեցման գործընթացին 1992-94թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 155-163.

Սուքիասյան, Համո (2017) Խոսքի և մամուլի ազատության իրավական կարգավորումը Խորհրդային Հայաստանում 1920-1923 թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 158-165.

Վ

Վասիլյան, Սուրեն (2008) «Հատուկ կառավարման կոմիտեի», գործունեությունը և արցախյան հիմնախնդիրը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 125-136.

Վասիլյան, Սուրեն (2015) Մ.Գորբաչովի «Վերակառուցման» քաղաքականությունը և ԽՍՀՄ կազմալուծման սկիզբը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 115-121.

Վասիլյան, Սուրեն (2015) ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության՝ 1988թ. հուլիսի 18-ի նիստի որոշումը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 103-113.

Վարդազարյան, Մարութ (2004) Ռուս-իրանական համագործակցության հեռանկարները հետխորհրդային շրջանում և Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական անվտանգության հիմնահարցերը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 154-165.

Վարդազարյան, Մարութ (2007) «Սառը պատերազմի» ավարտը և Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության առաջնայնությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 171-176.

Վարդերեսյան, Արեն (2008) Ադրբեջանի աշխարհաքաղաքական դերն Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածաշրջանային ռազմավարության մեջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 157-164.

Վիրաբյան, Վանիկ (2006) Միլիցիան, ՆԳՆ մարմինները և հանցավորության, պետական-պաշտոնական դիրքի չարաշահումների դեմ պայքարի հիմնախնդիրները 1918-1920թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 125-133.

Վիրաբյան, Վանիկ (2006) Հայաստանի Առաջին հանրապետության միլիցիայի և ներքին գործերի նախարարության ստեղծումը (1918-1920թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 201-208.

Վիրաբյան, Վանիկ (2006) Մեկ էջ Հայաստանի Հանրապետության հետախուզական ծառայության պատմությունից. Տիգրան Ղևոյանց (1918-1920թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 157-163.

Տ

Տետեյան, Արշալույս (2008) Եվրոպական հարևանությամբ քաղաքականությունը և հարավկովկասյան հանրապետությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 142-150.

Տոնոյան, Գայանե (2005) Արևմտյան Հայաստանի տնտեսական գործոնը ցարական Ռուսաստանի քաղաքական ծրագրերում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 144-150.

Փ

Փայասլյան, Ստեփան (2006) Ամերիկյան բողոքական միսիոներների գործունեությունը Խարբերդում և հարակից շրջաններում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 134-141.

Փուրշամսյան, Սաիդ (2011) Ջորջ Բուշ կրտսերի կառավարության ռազմավարական շրջադարձը Միջին Արևելքի ժողովրդավարացման գործընթացում (2001-2008 թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 163-173.

Ֆ

Ֆիշեկճյան, Անի (2003) Սիրիահայ գաղթօջախը Բ. աշխարհամարտից հետո (1940-1970թթ). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 186-193.

This list was generated on Mon Mar 8 22:01:50 2021 AMT.