ԿԱՆԹԵՂ. Գիտական հոդվածների ժողովածու =КАНТЕХ. Научные труды =KANTEGH. Articles

Items where Subject is "H Social Sciences > HB Economic Theory"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | Г | М | Н | С | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Թ | Լ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Շ | Չ | Պ | Ս | Վ | Տ | Ք
Number of items at this level: 69.

А

Аванесян, Ким (2001) Современные проблемы оценки оптимального уровня валютных резервов для стран с переходной экономикой. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու , № 7. pp. 165-173.

Алексанян, Марк (2001) Прямые иностранные инвестиции: детерминанты инвестиционной привлекательности. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 7. pp. 72-80.

Б

Бжикян, Павел (2005) Деятельность СМИ в системе рыночных отношений РА. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 126-130.

В

Варданян, Ваге (2001) К вопросу финансирования строительства АЭС. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 7. pp. 86-94.

Варданян, Гоар (2002) Уровень жизни населения Армении как объект статистического исследования. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 5. pp. 187-192.

Г

Геворгян, Гаяне (2002) Роль и функции коммерческих банков в экономике. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 6. pp. 203-206.

Григорян, Сергей (2001) Оценка источников финансирования инновационных отраслей и предприятий. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 171-180.

М

Манукян, Раиса (2001) Прогнозирование занятости и эмиграции в Армении. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 181-189.

Манукян, Раиса (2001) Социально-экономические аспекты управления миграционными процессами в республике Армения. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու , № 7. pp. 102-108.

Махмурян, Артем (2002) Разработка инвенстиционных программ по выходу из кризиса муниципальных предприятий в рамках отраслевых приоритетов развития. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 5. pp. 209-214.

Н

Назарян, Григорий (2002) Вопросы оценки недвижимости в целях налогообложения в республике Армения. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 200-209.

С

Саакян, Армен (2014) Армяно-грузинские социально-экномические отношения в новых условиях. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 174-183.

Саргсян, Элла (2002) Основополагающие принципы деятельности аудитора. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 5. pp. 204-208.

Сардарян, Арман (2001) Совершествование взаимодействий финансового и реального секторов экономики в условиях трансформации. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու , № 7. pp. 133-139.

Сардарян, Арман (2002) Инновационная деятельность кредитных организаций как инструмент выживания в условиях трансформации экономики. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 190-199.

Саркисян, Гаяне (2001) Общие подходы к оценке промышленной собственности. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու , № 7. pp. 147-153.

Ա

Աղաբեկյան, Հակոբ (2001) Արտադրության կոոպերացիայի և ինտեգրացման զարգացման գնահատումը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու , № 7. pp. 109-115.

Բ

Բաբայան, Էբբա and Ազոյան, Արեգ (2002) Գյուղատնտեսական մթերքների իրացման և պարենային անվտանգության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 223-228.

Բալյան, Արման (2002) ՀՀ ծխախոտի արտադրանքի շուկայում ստվերայնության մակարդակը և դրա դեմ պայքարը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 6. pp. 199-202.

Բաղդասարյան, Էրիկ (2010) Բիզնես-պետություն փոխգործակցության կորպորատիվիստական մոդելը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 233-240.

Բարսեղյան, Ազատուհի (2006) ՀՀ տնտեսական քաղաքականության հիմքային և փոփոխական գործոնները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 188-195.

Գ

Գրիգորյան, Արթուր (2001) էլեկտրաէներգետիկ համակարգի կառավարման և կարգավորման մեխանիզմների կատարելագործման միջազգային միտումները և դրանց ներթափանցումը Հայաստանի Հանրապետություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 200-208.

Գրիգորյան, Կարեն (2002) Ընկերության ներդրումային գործառույթների գնահատման մոտեցումներ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 5. pp. 220-226.

Դ

Դարբինյան, Կարեն (2002) Հարկային կարգավորման առանձնահատկությունները անցումային տնտեսության պայմաններում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 258-266.

Ե

Եղոյան, Կարեն (2001) Դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի մշակումը ծրագրանպատակային մեթոդի կիրառմամբ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու , № 7. pp. 212-219.

Զ

Զալինյան, Աշոտ (2002) Պետական կառավարման համակարգի կազմավորման միասնական սկզբունքների շուրջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 230-245.

Թ

Թամարյան, Գրիգոր (2001) Ձեռնարկատիրությունը որպես արդյունաբերության վերագործարկման նախապայման. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 7. pp. 42-46.

Թամարյան, Գևորգ (2002) Շինանյութերի ռեսուրսների շուկայավարման հիմնախնդիրները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 6. pp. 207-212.

Թորոսյան, Գագիկ (2001) Հաշվապահական հաշվառման կատարելագործման ուղիները ՀՀ ոռոգման համակարգում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու , № 7. pp. 207-211.

Թոփալյան, Տիգրան and Թոփալյան, Դիանա (2003) Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում ներդրումների հետագա ընդլայնման և գրավչության բարձրացման հարցերի շուրջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 235-245.

Լ

Լևոնյան, Ահարոն (2002) Օտարերկրյա ներդրումները և տնտեսական անվտանգության ապահովման խնդիրները ՀՀ-ում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 216-222.

Խ

Խանդամիրյան, Անուշ (2001) Արդյունավետ ներդրումային քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում՝ որպես տնտեսական աճի ապահովման անհրաժեշտ գործոն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու , № 7. pp. 174-179.

Կ

Կարապետյան, Իշխան (2002) Ինտերնետը, էլեկտրոնային առևտուրը և փոքր բիզնեսը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 5. pp. 200-203.

Հ

Հակոբյան, Մուշեղ (2001) Հարկային բեռի բաշխման սկզբունքները և գնահատման չափանիշները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 7. pp. 65-71.

Հայկյան, Հայկ (2002) Հանրապետության խաղողագործության ճյուղի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ենթակառուցվածքային բարեփոխումները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 5. pp. 193-199.

Հարոսյան, Սվետա (2001) Կորպորատիվ կառավարման մոդելների ազդեցությունը մասնավորեցված ձեռնարկությունների վարքի վրա. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 131-138.

Հարությունյան, Ագապի (2001) Ներդրումների կառուցվածքը, դասակարգումը և դրանց անհրաժեշտությունը տնտեսության մեջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 139-148.

Հարությունյան, Գ. (2001) Հիվանդանոցում օգտագործվող դեղերի և բժշկական նշանակության առարկաների ծախսերի կանխատեսման (պլանավորման) մեթոդական մոտեցում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 7. pp. 37-41.

Հարությունյան, Գառնիկ (2001) Հիվանդանոցային (ստացիոնար) պայմաններում իրականացվող բժշկական օգնության և ծառայությունների ինքնարժեքի հաշվարկման մեթոդական մոտեցում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 7. pp. 26-36.

Հարությունյան, Լիլիթ (2001) Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների դինամիկան և զարգացման միտումները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 209-213.

Հարությունյան, Լիլիթ (2001) Համախառն կուտակման էությունը, կազմը և կառուցվածքը Հայաստանի տնտեսության ՀՆԱ-ում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու , № 7. pp. 116-120.

Հովսեփյան, Մ. (2001) Ինտեգրացման գործընթացները և սոցիալ-տնտեսական իրական առաջընթացի ուղի. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու , № 7. pp. 195-206.

Հովսեփյան, Միքայել (2001) Ինտեգրացման գործընթացները և աշխատանքի վարձատրության հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու , № 7. pp. 186-194.

Ղ

Ղահրամանյան, Հակոբ (2002) ԼՂՀ հարկային քաղաքականությունը և փոքր գործարարության զարգացման հիմնահարցեր. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 229-237.

Ղոսալմյան, Հայկ (2001) Բաշխիչ ցանցերի մասնավորեցման հնարավոր մոտեցումները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 163-170.

Մ

Մալխասյան, Ց. (2002) Հայ-ֆրանսիական տնտեսական համագործակցության գերակա ուղղությունները և զարգացման հեռանկարները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 190-200.

Մալխասյան, Ցոլակ (2002) Հայ-ֆրանսիական տնտեսական հարաբերությունների հաստատման նախադրյալները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 181-189.

Մայիլյան, Փիրուզա (2001) Աշխատավարձի և շահույթի փոխներգործության խնդիրների շուրջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու , № 7. pp. 121-132.

Մանուկյան, Մելիք (2001) Կոտայքի մարզի էկոնոմիկան հետռեֆորմային ժամանակաշրջանում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 194-200.

Մարտիրոսյան, Արման (2002) Լիզինգային գործարքներից գործազրկության մակարդակի կախվածության Էկոնոմետրիկ մոդելի համեմատական վերլուծություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 5. pp. 215-219.

Մեշքանբարյանս, Ժիլբերթ (2016) Սեֆյան Իրանի տնտեսության հիմնահարցերը և դրանց արտացոլումը «Թազքիրաթ ալ-մուլուք» գրքում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 95-106.

Մկրտչյան, Աղասի (2001) Տոկոսադրույքները և դրա վրա ազդող գործոնները Հայաստանի Հանրապետությունում, դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունների ազդեցությունը տոկոսադրույքների ձևավորման վրա. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 180-193.

Մկրտչյան, Հայկազ (2001) Ապրանքային խոշոր արտադրությունը՝ որպես գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետության բարձրացման պայման. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 201-205.

Մկրտչյան, Վահագն (2001) Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի շուկայի հիմնական գործառույթների մասին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու , № 7. pp. 95-101.

Շ

Շահվերդյան, Անուշ (2009) Բարձրագույն կրթության (առաջարկի) և աշխատաշուկայի (պահանջարկի) անհամապատասխանությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 249-254.

Չ

Չախմախչյան, Բեկուր and Մանուկյան, Մելիք (2001) Հանրապետության պարենային շուկայի կարգավորման նպաստավոր տարրերը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 149-162.

Պ

Պողոսյան, Սուրեն (2001) Զարգացման տնտեսագիտության հիմնախնդիրները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու , № 7. pp. 220-225.

Պողոսյան, Տիգրան (2001) ՀՀ տնտեսության համար դրամավարկային պայմանների ինդեքսի հաշվարկում և վերլուծություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու , № 7. pp. 154-164.

Ս

Սահակյան, Ռազմիկ and Ամիրյան, Գայանե (2014) Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիան և նրանից բխող սոցիալական հետևանքները ՀՀ-ում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2-3. pp. 330-338.

Սարգսյան, Ա. (2001) Անկախ պետությունների համագործակցությունը (ԱՊՀ). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 7. pp. 56-64.

Սարգսյան, Արայիկ (2001) Ազգային մրցունակության առավելությունները և թերությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 7. pp. 47-55.

Սեդրակյան, Գնել (2001) Հայաստանը աշխատանքի բաժանման ներկա համակարգում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 179-186.

Սիմոնյան, Արա (2001) Ռիսկը հասարակության տնտեսական կյանքում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 190-199.

Վ

Վարդանյան, Գ. (2001) Լիզինգային վճարումների հաշվարկը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 7. pp. 18-25.

Վարդանյան, Գոհար (2001) Պարզ և բարդ տոկոսային հաշվարկներ: Ավանդների և վարկերի վիճակագրական ցուցանիշները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 7. pp. 3-17.

Վարդանյան, Գոհար (2002) Առևտրային բանկերի մարքեթինգային գործունեությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 210-215.

Վարդանյան, Գոհար and Վարդանյան, Հասմիկ (2002) Առևտրային բանկերի շահութաբերության վերլուծություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 6. pp. 190-198.

Տ

Տոնոյան, Արտաշես (2001) Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության դերը տնտեսական մրցակցության պաշտպանության գործում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 7. pp. 81-85.

Ք

Քալանթարյան, Անդրանիկ (2001) Մենաշնորհ ֆիրմայի գնի կարգավորման քաղաքական և տնտեսական շարժառիթները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու , № 7. pp. 180-185.

This list was generated on Sun Apr 11 04:54:03 2021 AMT.