ԿԱՆԹԵՂ. Գիտական հոդվածների ժողովածու =КАНТЕХ. Научные труды =KANTEGH. Articles

Items where Subject is "H Social Sciences > HM Sociology"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: P | S | А | Б | Г | К | М | О | П | С | Ա | Բ | Գ | Է | Թ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Շ | Ս | Վ | Տ | Փ | Ք
Number of items at this level: 47.

P

Pajouhandeh, Ebtesam and Aminpoor, Hasan (2012) Investigation of the with regard to non-resident girl students in two cities: Well off and deprived. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 180-184.

S

Sharifi Yzdi, Alireza and Zaslavskaya, Maria (2013) Modernism in thought among girl students of Tehran universities. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 239-245.

А

Акопян, Александр and Акопян, Евгений (2014) Теоретические подходы к изучению спорта как социального явления. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2-3. pp. 302-308.

Б

Бабаян, Алексей (2001) Роль идеологии в формировании стратегии социального обеспечения. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 5. pp. 147-156.

Баблоян, Адрине (2006) О социологическом анализе и интерпретации экономических конфликтов. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 172-182.

Баблоян, Адрине (2011) Становление и тенденции развития интегрированных социально-экономических образований в Армении. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 179-192.

Бойко, Станислав and Фомичева, Анна (2014) Сущность, содержание и функции билингвизма: социально-философский аспек. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 207-219.

Г

Геворкян, Асмик and Мкртчян, Манушак (2015) Анализ гендерного порядка сферы труда и занятости и возможности имплементации гендерной социальной политики в Нагорно-Карабахской республике. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 120-135.

Геворкян, Гагик (2005) Личность управленца и эффективность управления. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 229-237.

Геворкян, Гагик (2005) Группа и коллектив как обьекты управления. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 203-210.

Григорянц, Григори (2002) Категориальная специфика понятия "менталитет". Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 164-177.

Гурецкая, Елена and Филиппова, Нина (2014) Об идее «Privacy» (лингвострановедческий анализ). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2-3. pp. 279-284.

К

Казарян, Карен (2014) Сущность социальной активности художественной интеллигенции. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 220-229.

М

Мелконян, Нвард (2001) Основы формирования имиджа. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 48-63.

О

Осипов, Владимир (2016) Гендерное равенство как приоритет государственной политики Республики Армения: социально-философский анализ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 150-160.

П

Погосян, Вардгес (2015) Цивилизационная матрица как доминанта общественного развития. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 122-130.

Погосян, Вардгес (2015) Дискурс теории хаоса: эвристические и дескриптивные возможности. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 136-149.

С

Сафарян, Арег (2014) Некоторые понятийные уточнения в социологическом анализе трудового поведения. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 240-246.

Ա

Աբրահամյան, Մարիաննա (2015) Սոցիալական կապիտալը էթնիկության համատեքստում (մոսկվայաբնակ հայ գործարարների օրինակով). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 114-121.

Առաքելյան, Վաչագան (2006) Տնտեսական բարեփոխումների գործընթացները և սոցիալական օտարացման հիմնախնդիրը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 258-261.

Բ

Բաբայան, Ալեքսեյ (2001) Социальное обеспечение как динамический механизм социальной защиты граждан. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 36-47.

Բեգլարյան, Գագիկ (2003) Տեղական կառավարման մարմինները ԱՄՆ-ում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 176-180.

Գ

Գեղամյան, Անի (2015) Ավանդույթը իբրև սոցիալ-մշակութային երևույթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 134-144.

Է

Էմամի, Ռեզա (2017) Ընդհանուր դիտարկումներ սոցիալական օտարում հասկացության մասին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 168-176.

Թ

Թադևոսյան, Գոհար and Չալոյան, Աստղիկ (2008) Քաղաքացիական ներգրավվածության միջավայրի առանձնահատկությունները Հայաստանում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 204-212.

Թորոսյան, Մելինե (2016) Մշակույթ-առօրեականություն փոխառնչությունները հայաստանյան արդի հանրային ընկալումներում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 73-86.

Խ

Խաղանի Ֆարդ, Միթրա (2011) Դաժան մանկություն ունեցողներն և դաժանությունն ընդդեմ կանանց. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 226-231.

Խաչատրյան, Թերեզա (2014) ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ-ի վեբ-կայքի կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության վերաբերյալ տեքստերի շրջանակային վերլուծության արդյունքները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2-3. pp. 285-291.

Կ

Կաժոյան, Հրաչյա (2013) Կամավորության դերը Հայաստանում համայնքային զարգացման գործընթացների մեջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 246-252.

Կաժոյան, Հրաչյա (2013) Համայնքային զարգացման առաջնորդությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 267-276.

Կարապետյան, Լիլիթ (2016) Ուսանողների ուսումնական դրդապատճառների, կենսակայունության և տիրապետման ռազմավարությունների փոխկապակցվածությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 121-130.

Հ

Հակոբյան, Լիլիթ (2016) Կարիերայի ուղղորդման ռեսուրսները ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 139-147.

Հարությունյան, Արմեն (2001) Արդի հայ թատերական կյանքի սոցիոլոգիական հետազոտման փորձ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 6. pp. 127-142.

Ղ

Ղազարյան, Կարեն (2014) Կիրառական մշակութաբանությունը և անձի հոգևոր ձևավորումը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2-3. pp. 309-320.

Մ

Մխիթարյան, Սամսոն (2018) Հանցագործությունների նկատմամբ վերաբերմունքը ՀՀ-ում` որպես հասարակական գիտակցության բաղադրիչ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 165-173.

Մկրտչյան, Արփինե (2005) Ինտելեկտի խանգարումով երեխաներին դասավանդող ուսուցիչների իրազեկությունը «մարդ» բաժնի դասավանդման հարցերից և այդ ուղղությամբ սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 217-221.

Մոլլայի, Նասրին (2017) Ամուսնական հարաբերությունների և ամուսնության տևողության փոփոխությունները ժամանակակից իրանական ընտանիքում և խնդրի հետազոտման աստիճանը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 155-166.

Յ

Յազդի, Ալիռեզա Շարիֆի and Զասլավսկայա, Մարիա (2014) Իրանական հասարակության արդիականացման մոդելի առանձնահատկությունները ժամանակակից արդիականացման մոտեցումների համատեքստում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 230-239.

Շ

Շահբազյան, Մարինե (2014) Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման սոցիոմշակութային որոշ հիմնախնդիրներ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2-3. pp. 321-329.

Շաքարյան, Լիլիթ (2008) ժամանակակից ԶԼՄ-ների միջոցով մանիպուլյացիոն տեխնոլոգիաների կիրառման հարցի շուրջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 161-170.

Ս

Սահակյան, Ռազմիկ and Ադիբեկյան, Ահարոն (2016) Միգրացիա. փոխկարգավորման հիմնախնդիրները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 104-114.

Սահակյան, Ռազմիկ and Ամիրյան, Գայանե (2014) Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիան և նրանից բխող սոցիալական հետևանքները ՀՀ-ում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2-3. pp. 330-338.

Սվենցիցկի, Անատոլի and Կուզնեցովա, Իրինա (2016) Անձի սոցիալամետ վարքագծում շփումը որպես նրա սոցիալական կապիտալի կուտակում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 148-158.

Վ

Վերմիշյան, Հարություն (2008) Հայ սոցիոլոգիայի սկզբնավորման հարցի շուրջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 197-203.

Տ

Տանաջյան, Լուսինե (2017) Սոցիալական փոփոխությունները Լոս Անջելեսի հայերի շրջանում (ըստ հետազոտության տվյալների). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 174-180.

Փ

Փոխսրարյան, Աննա (2008) Հայ արդի քաղաքական դիցաբանության ծավալման խնդիրը քաղաքական անեկդոտների սեմիոլոգիական կառուցվածքում. սոցիոլոգիական վերլուծություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 204-211.

Ք

Քերոբյան, Էլեն (2011) Կոնֆլիկտի կողմերի և երրորդ կողմերի վերլուծության մեթոդաբանական հիմնահարցերը. տեսություն և իրականություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 254-267.

This list was generated on Mon Mar 8 16:37:44 2021 AMT.