ԿԱՆԹԵՂ. Գիտական հոդվածների ժողովածու =КАНТЕХ. Научные труды =KANTEGH. Articles

Items where Subject is "K Law > K Law (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | К | М | Т | Ա | Բ | Գ | Դ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Շ | Պ | Ս | Վ | Ք | Ֆ
Number of items at this level: 47.

А

Айрян, Эрна (2002) Соотношение понятия "несостоятельность" с понятиями "неплатежеспособность" и "банкротство". Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 216-219.

К

Казанчян, Лилит (2015) Сущность и особенности юридических обязанностей личности. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 222-233.

Казанчян, Лилит (2016) Особенности основных видов правового статуса личности. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 136-146.

М

Мурадян, Изабелла (2010) Правовые и экономические причины миграции армян из Турции / XIXв.-Первая половина XXв./. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 239-250.

Т

Торосян, Тигран (2017) Романо-германская концепция источников права. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 186-196.

Ա

Այվազյան, Արամ (2016) Կոռուպցիոն հանցագործությունների օրենսդրական բարեփոխման հարցի շուրջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 168-173.

Այվազյան, Արամ (2016) Կոռուպցիայի դեմ պայքարի միասնական պետական հատուկ մարմնի ստեղծումը որպես արդյունավետ հակակոռուպցիոն քաղաքականության անհրաժեշտ նախադրյալ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 159-170.

Անդրեասյան, Կարեն (2004) Լիցենզավորումը հեռահադորդակցության բնագավառում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 226-237.

Առաքելյան, Գրիգոր (2011) Մխիթար Գոշի «Դատաստանագրքի» ստեղծման իրավական նախադրյալները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 236-243.

Ասատրյան, Արտակ (2007) Բնակչության կամքի անմիջական արտահայտման ձևերը որպես տեղական ինքնակառավարման համակարգի տարր. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 213-221.

Ասատրյան, Արտակ (2007) Տեղական ինքնակառավարման հասկացությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 241-246.

Ավագյան, Անատոլի (2004) Դատարանի և դատավորի դատավարական գործառույթները կատարողական վարույթում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 223-225.

Ավագյան, Վահագն (2007) Ապացուցման առարկան և պաշտպանության առարկան. պաշտպանական ապացույցներ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 222-226.

Բ

Բադալյան, Սայադ (2014) Օրինագծերի գիտական-իրավական փորձաքննության նշանակությունն օրենքների որակի ապահովման գործում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 184-192.

Բարխուդարյան, Սերգեյ (2011) Դատաքննության ընդհանուր պայմանների հասկացությունը և նշանակությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 269-280.

Գ

Գրիգորյան, Արմեն (2014) Գույքի նկատմամբ իրավունքը՝ որպես խարդախության առարկա. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 193-202.

Գրիգորյան, Թամարա (2016) Հարկային իրավունքի սուբյեկտների ընդհանուր բնութագիրը և իրավասուբյեկտությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 174-183.

Գրիգորյան, Թամարա (2017) Հարկ վճարող կազմակերպությունների կարգավիճակը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 177-185.

Գևորգյան, Մարինե (2008) Հողի սեփականաշնորհման ընթացքն ու արդյունքերը ՀՀ-ում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 171-178.

Դ

Դալլաքյան, Վահագն (2014) Դատական ակտի հարկադիր կատարման շրջանակներում պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելու նյութաիրավական հիմքերը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 203-210.

Խ

Խաչատրյան, Դանիել (2002) Սեփականության իրավունքի իրականացման սահմանները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 200-208.

Խաչատրյան, Մերի (2018) Սահմանադրաիրավական պատասխանատվության էությունը և կիրառման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 155-166.

Խառատյան, Լիլիթ (2014) ԶԼՄ-ների գործունեության սահմանադրաիրավական երաշխիքները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2-3. pp. 477-486.

Խուրշուդյան, Աստղիկ (2017) Իրավական պետության հայեցակարգի ժամանակակից դրսևորումները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 185-192.

Խուրշուդյան, Աստղիկ (2018) Իրավական պետության հայեցակարգի մշակումը գերմանական իրավագիտության մեջ (XIXդ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 174-177.

Կ

Կարապետյան, Եգոր (2017) Հանրային-իրավական ռեժիմները և նրանց առանձնահատկությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 197-203.

Կարապետյան, Եգոր (2017) Իրավական ռեժիմների նորմատիվ-իրավական ամրագրման էությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 193-196.

Հ

Հովսեփյան, Մուշեղ (2002) Օրենսդրական դաշտի կարգավորման առանձնահատկությունները հանրապետական ռադիոշուկայում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 103-114.

Ղ

Ղազանչյան, Լիլիթ (2014) Անձի իրավական կարգավիճակի զարգացման գործընթացի առանձնահատկությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 211-221.

Ղազանչյան, Լիլիթ (2017) Անձի իրավական դրության ընդհանուր սոցիալական երաշխիքների էությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 181-189.

Ղազանչյան, Լիլիթ (2018) Օտարերկրացիների, փախստականների և ապատրիդների կարգավիճակն անձի իրավական դրության համատեքստում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 187-193.

Մ

Մալխասյան, Լիանա (2017) Հատուկ իրավական սկզբունքների դերը իրավական համակարգում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 204-212.

Մալխասյան, Լիանա (2018) Իրավունքի սկզբունքների գործառույթների հիմնախնդիրներն իրավական համակարգում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 167-172.

Մանուկյան, Մարտին (2018) Օրենսդրական գործընթացի բարեփոխումներն ըստ 2015թ. սահմանադրական փոփոխությունների. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 173-186.

Միսակյան, Վահե (2014) Օրենսդրության ներդաշնակեցման առանձնահատկությունները Եվրոպական Միության շրջանակներում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 222-233.

Մուրադյան, Կարինե (2002) Իրավական համակարգի ժամանակակից ըմբռնումը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 209-215.

Ն

Նազինյան, Սյուզաննա (2017) ՀՀ սահմանադրությունը և գործող օրենսդրությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 184-191.

Շ

Շուքուրյան, Արմեն (2016) Իրավունքը և ազատությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 184-189.

Պ

Պետրոսյան, Արեվիկ (2002) Իրավական պետություն. Հիմնախնդիրներ և դատողություններ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 128-136.

Պետրոսյան , Գարեգին (2011) Մրցակցության սկզբունքը վարչական դատավարությունում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 244-255.

Ս

Սարգսյան, Վարդգես (2017) Անձի անվտանգությունը որպես ընդհանուր իրավական հասկացություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 209-219.

Սերոբյան, Տիգրան (2007) Եվրոպական համայնքների արդարադատության դատարանի գործառնական նշանակությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 228-234.

Սերոբյան, Տիգրան (2008) Եվրոպական համայնքների դատարանի դերի զարգացման առանձնահատկությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 190-194.

Սուքիասյան, Համո (2017) Խոսքի և մամուլի ազատության իրավական կարգավորումը Խորհրդային Հայաստանում 1920-1923 թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 158-165.

Վ

Վահրադյան, Էդգար (2015) Էֆթանազիայի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 234-240.

Ք

Քրմոյան, Սուրեն (2002) Սեփականության իրավունքը որպես սահմանադրական իրավունքի ինստիտուտ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 198-212.

Ֆ

Ֆեհրեսթի, Զահրա and Աղամիրի, Ֆաթեմե (2010) Փողերի լվացման երևույթի քննարկումը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 250-264.

This list was generated on Tue Mar 9 01:39:37 2021 AMT.