ԿԱՆԹԵՂ. Գիտական հոդվածների ժողովածու =КАНТЕХ. Научные труды =KANTEGH. Articles

Items where Year is 2015

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | А | Б | Г | Д | К | Л | М | О | П | С | Т | Ա | Բ | Գ | Դ | Զ | Թ | Ժ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Շ | Չ | Պ | Ս | Վ | Տ
Number of items: 113.

E

Editorial, Board (2015) Խմբագրական խորհուրդ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1.

Editorial, Board (2015) Բովանդակություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 276-279.

Editorial, Board (2015) Խմբագրական խորհուրդ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2.

Editorial, Board (2015) Բովանդակություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 271-274.

Editorial, Board (2015) Խմբագրական խորհուրդ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3.

Editorial, Board (2015) Բովանդակություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 268-271.

Editorial, Board (2015) Խմբագրական խորհուրդ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4.

Editorial, Board (2015) Բովանդակություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 268-271.

А

Амбарцумов, Арсен (2015) Опера Тиграна Чухаджяна “Леблебиджи Ор-Ор-ага” в экранизации Армана Манаряна. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 174-178.

Арутюнян, Наталья (2015) «Шакунтала» С.Баласаняна в контексте индо-европейского культурного диалога. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 211-227.

Б

Бойко, Станислав and Магомедова, Анисат (2015) Преодоление идеологии и практики консюмеризма в условиях глобализации. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 161-185.

Г

Гаспарян, Ангелина (2015) Проблемы американской национальной идентичности в книге С. Хантингтона “Кто мы?–вызовы американской национальной идентичности”. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 11-24.

Геворкян, Асмик and Мкртчян, Манушак (2015) Анализ гендерного порядка сферы труда и занятости и возможности имплементации гендерной социальной политики в Нагорно-Карабахской республике. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 120-135.

Д

Джагацпанян, Карине (2015) От Баха к Комитасу. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 167-173.

К

Казанчян, Лилит (2015) Сущность и особенности юридических обязанностей личности. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 222-233.

Костандян, Мартун (2015) Симфоническое творчество Тиграна Чухаджяна: «Danse Caractéristique, L’orientale». Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 257-269.

Л

Лихач, Юлия (2015) Европейские ориентиры модернизации государственной службы в Украине. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 151-160.

М

Меликян, Сатеник (2015) Армянские мастера карикатурного жанра. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 203-209.

О

Оганесян, Марине and Шатворян, Марина (2015) К вопросу изучения фразеологических единиц в национальной аудитории. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 33-42.

П

Погосян, Вардгес (2015) Цивилизационная матрица как доминанта общественного развития. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 122-130.

Погосян, Вардгес (2015) Дискурс теории хаоса: эвристические и дескриптивные возможности. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 136-149.

С

Саргсян, Назеник (2015) Методы анализа хореографического опуса посредством терминов, применяемых в музыкознании. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 236-248.

Т

Тамироглян, Анна (2015) Левон Аствацатрян: ”Европолис”. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 156-166.

Тамироглян, Анна (2015) Тигран Мансурян-Соната для альта и фортепиано. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 200-209.

Ա

Աբազյան, Աննա and Գարասեֆերյան, Իրինա (2015) Հայոց Մեծ եղեռնի խորհըրդանիշները Լևոն Թութունջյանի սյուրռեալիստական աշխատանքներում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 241-249.

Աբրահամյան, Մարիաննա (2015) Սոցիալական կապիտալը էթնիկության համատեքստում (մոսկվայաբնակ հայ գործարարների օրինակով). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 114-121.

Աբրոյան, Հերմինե (2015) Չտրոհվող ասույթներ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 26-32.

Ազրոյան, Ռուզաննա (2015) Առողջապահության ոլորտի բարեփոխումներն Իրանում XX դարի 60-70-ական թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 65-76.

Աթանասյան, Նունե (2015) Հայ երաժշտական բանավոր մշակույթի տարածման և տարբերակման մասին («Զուլո» ժողովրդական երգի տարբերակների համեմատական վերլուծության օրինակի հիման վրա). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 145-155.

Աղլամազյան, Արտակ (2015) «Triada» ստուդիան՝ որպես հայկական արդի համակարգչային գրաֆիկական դիզայնի բազմակողմանի ու վառ դրսևորումներից մեկը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 193-199.

Ամիրյան, Գայանե (2015) Հասարակության հոգևոր կյանքի դրսևորման օրինաչափությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 152-160.

Անդրասյան, Մարինե (2015) Ջոն Չիվերի պատմվածքների հերոսների ներքին բարդույթն ընտանեկան և հասարակական հարաբերություններում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 3-16.

Ասատրյան, Աննա (2015) Մեծ հայրենականը և հայ կոմպոզիտորները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 198-210.

Ասլանյան, Աշոտ and Խաչատրյան, Գագիկ (2015) Կրոնական ահաբեկչություն. առասպե՞լ, թե՞ իրականություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 131-141.

Ավագյան, Արթուր (2015) Մեկ էջ խորհրդահայ գրքարվեստի պատմությունից (1980-ական թվականներ). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 250-256.

Ավանեսյան, Իսկուհի (2015) Կանայք Շահումյանի, Մարտակերտի, Քարվաճառի պաշտպանական մարտերում (1992-1994թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 64-75.

Ավոյան, Սաթենիկ (2015) «Մահմեդական շարժումը» ռուսական առաջին բուրժուադեմոկրատական հեղափոխության տարիներին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 77-83.

Ավչյան, Հակոբ (2015) Տաբու և այլասացություն։ Թալիշերենի Անբարանի բարբառի բարբառաշարում «գայլ» և «օձ» բառերի ստուգաբանական քննություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 47-53.

Բ

Բաբուխանյան, Զարուհի (2015) Ժամանակակից հակահայ քարոզչությունը և Հայաստանի Հանրապետության վարկանիշը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 183-192.

Բադալյան, Սաթենիկ (2015) Բազմաբաղադրիչ բարդ նախադասությունների կառուցվածքային-գործառական առանձնահատկությունները` ըստ Նար-Դոսի արձակի լեզվի. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 11-24.

Բալայան, Զինաիդա (2015) Մակար Բարխուդարյանի արցախապատումը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 17-27.

Բաղդասարյան, Սիրուն (2015) Դաշտենցը և ժողովրդական բանահյուսությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 21-28.

Գ

Գալստյան, Անի (2015) «Գոթական գրականության» ավանդույթը Էդգար Ալլան Պոյի արձակում. կ, № 1. pp. 3-10.

Գեղամյան, Անի (2015) Ավանդույթը իբրև սոցիալ-մշակութային երևույթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 134-144.

Գինոյան, Գայանե (2015) Ֆեմինիստական գրականությունը և Ինգեբորգ Բախմանը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 9-15.

Գրիգորյան, Անդրանիկ (2015) ՆԱՏՕ-ի հետ ՀՀ զինված ուժերի համագործակցության հիմնական ուղղությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 69-78.

Գրիգորյան, Սարգիս (2015) «Ջիհադ» հասկացությունը իսլամի վաղ շրջանում (7-9-րդ դարեր). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 79-87.

Գրիգորյան, Քրիստինե (2015) Իմրե Լակատոսն ընդդեմ ֆալսիֆիկացիայի. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 174-182.

Գևորգյան, Շավարշ (2015) Դիտորդական առաքելությունների էվոլյուցիան և դրա ազդեցությունն ընտրությունների լուսաբանման վրա. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 57-72.

Գևորգյան, Շուշանիկ (2015) Խոսակցական լեզու. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 46-53.

Գևորգյան, Սիլվա (2015) Ամերիկյան միսիոներների քարոզչական աշխատանքները Արևմտյան Հայաստանում 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 84-90.

Դ

Դարաբի, Խոսրով Խանմուրադի (2015) Ամերիկյան դրամայի զարգացումը 20-րդ դարի 30-60-ական թվականներին (Յուջին Օ’Նիլ, Թեննեսի Ուիլյամս, Արթուր Միլլեր, Էդվարդ Օլբի). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 25-31.

Զ

Զատիկյան, Հովհաննես (2015) Սփյուռքահայության ներգաղթը 1946-1948թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 88-106.

Զոհրաբյան, Էդուարդ (2015) Սոցիալ-հոգեբանական փոփոխությունները արդի հայ գյուղացիության կյանքում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 119-130.

Թ

Թահերեզադեհոջաթի, Ֆարնազ Սեյեդ Մոհամմադշարիֆ (2015) Աբսուրդի և օտարացման խնդիրները Էժեն Իոնեսկոյի դրամատուրգիայում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 32-39.

Ժ

Ժամկոչյան, Անդրանիկ (2015) Ընտանեկան հարաբերությունների կարգավորումն ըստ սովորութային իրավունքի. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 91-106.

Խ

Խաչատրյան, Անահիտ (2015) Կաթոլիկյան քարոզչությունը Հայաստանում և հայ կաթոլիկ եկեղեցու հիմնադրումը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 107-115.

Խաչատրյան, Հայարփի (2015) Հայ հոգիի թեման Հովհաննես Թումանյանի և Վահան Թեքեյանի ստեղծագործություններում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 3-10.

Կ

Կոնջորյան, Հայկ (2015) Արդյունաբերական դարաշրջանի սկզբնավորումը. հասարակական կարգի արդիականացման ծրագրերը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 81-90.

Կոստանդյան, Նիկոլայ (2015) Մարգարիտ Բաբայանը Արմենակ Շահմուրադյանի մասին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 210-218.

Հ

Հասան-Ջալալյան, Ստեփան (2015) «Քաղաքական մշակույթ» հասկացությունը և հիմնական սահմանումները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 142-151.

Հարությունյան, Տաթևիկ (2015) «Աբու-Լալա Մահարի» պոեմի արաբերեն թարգմանությունները և թարգմանիչների մեկնաբանությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 3-12.

Հովհաննիսյան, Կարինե (2015) Գերմաներենի եղանակավորող JA մասնիկի իմաստագործառական առանձնահատկությունները և նրանց արտահայտման միջոցները հայերենում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 25-38.

Հովհաննիսյան, Հասմիկ (2015) Մտքի ոչ տիպօրինակ ձևերի ըմբռնման շուրջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 201-213.

Հովհաննիսյան, Սերգեյ (2015) Սրբավայրերի հարցը ֆրանս-ռուսական հարաբերություններում Ղրիմի պատերազմից հետո և Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 116-124.

Հովսեփյան, Գալուստ (2015) Հայկական մշակութային տուրիզմի կայացման ճանապարհը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 179-187.

Ղ

Ղազարյան, Էրիկ (2015) Բլոգների քաղաքական ազդեցության մեծացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 164-173.

Ղազարյան, Սարգիս (2015) 1994թ. հորդանանաիսրայելյան խաղաղության համաձայնագիրը՝ որպես քեմփդևիդյան գործընթացի շարունակություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 125-136.

Ղազարյան, Քրիստինա (2015) Խորխե Իկասայի «Փողոցներում» վեպը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 13-25.

Ղահրիյան, Մուշեղ (2015) Քրդական ինքնավարության ամրապնդումը և Իրաքի իշխանությունների քաղաքականությունը քրդերի նկատմամբ 2003 թ. հետո. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 76-85.

Ղարիբյան, Բալասան (2015) Հուշ-երազների առանձնահատուկ դերը Աբիգ Ավագյանի արձակում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 28-34.

Ղևոնդյան, Ռոբերտ (2015) Էթնոսի անվտանգության ամրապնդման ցանցային բնույթը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 161-170.

Մ

Մադոյան, Նաիրա (2015) Ռոմանոս Մելիքյանի անվան գիտահետազոտական կաբինետը (1934-1940). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 219-226.

Մակարյան, Սոնա (2015) Պավել Լիսիցյանի հյուրախաղերը Ճապոնիայում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 188-196.

Մանուկյան, Անահիտ and Սողիկյան, Քրիստինե (2015) Քաղաքական խոսույթի ռազմավարությունների իրացումը մամլո ասուլիսներում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 54-68.

Մանուչարյան, Սվետլանա (2015) Քերականական մի շարք իրողությունների դրսևորումներ Կապանի տարածաշրջանի բարբառային միավորներում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 54-63.

Մարգարյան, Անահիտ (2015) «Անհատականությունների կենդանի պատկերասրահ». Գագիկ Հովունցի «Տասը պիես-մոնոգրամ» դաշնամուրային շարքը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 228-251.

Մելիքյան, Լիլիթ (2015) Դիզայնը նախագծման գործընթացում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 197-202.

Մելիքյան, Լիլիթ (2015) Բնապահպանական դիզայնը որպես արդիական ուղղություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 252-258.

Մելիքյան, Սաթենիկ (2015) Ձևաստեղծման օրինաչափությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 227-235.

Մկրտումյան, Գայանե (2015) Մուհամմադ մարգարեին վերագրված և հայկական համայնքներին տրված պայմանագիրը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 137-142.

Մկրտչյան, Մարինե (2015) Զորի Բալայանի «Բժիշկ Մարությանը և նրա «Պատերազմի հետքը երկար է մնում»» գիրքը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 35-41.

Մոնթազերի, Օմիդ (2015) Վրաց մարզպանությունը մինչև V դարի 80-ական թվականների սկիզբը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 122-133.

Յ

Յանիկյան, Յանա (2015) Հեռուստագովազդի տեղադրման հիմնական ձևերը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 57-64.

Յանիկյան, Յանա (2015) Մեդիա-չափումների գործընթացի իրականացման հիմնական հասկացությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 73-80.

Յարմոհամմադի, Վահդատ (2015) Բիշապուր քաղաքի գեղարվեստական ժառանգության կրոնական սիմվոլիկան և Անահիտ տաճարը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 270-275.

Ն

Նադարյան, Նարե (2015) Խաչատուր Իսկանդարյանի դիմաքանդակները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 210-218.

Նադարյան, Նարե (2015) Խաչատուր Իսկանդարյանի «Հուշեր հին Երևանից» քանդակաշարը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 259-267.

Նավասարդյան, Արման (2015) Էմպաթիան հաղորդակցության կարևոր բաղադրիչ (դիվանագիտական-հոգեբանական վերլուծություն). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 171-179.

Նավոյան, էդգար (2015) ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության հայեցակարգերի ազդեցությունը Հայաստանի Առաջին Հանրապետության, Խորհըրդային Հայաստանի և հայության վրա. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 150-163.

Նիկողոսյան, Գոհար (2015) Հայերենի մի շարք արմատների ստուգաբանական վերլուծություն (հետնալեզվային բաղաձայնների հերթագայությամբ արմատներ). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 43-56.

Շ

Շահբազիռադ, Մոհամադ Մոխթարի (2015) Կալվինիստական պուրիտանականության ազդեցությունն ամերիկյան գրականության վրա. Նաթանիել Հոթորն (1800/4-1864). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 40-45.

Շահբազյան, Մարինե (2015) Զանգվածային տեղեկատվական միջոցները որպես մանիպուլյացիոն հզոր զենք. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 214-221.

Շիրանի, Աֆսանեհ (2015) Հակամարտության փոխակերպումը որպես հայ-թուրքական հակամարտության այլընտրանք. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 180-190.

Չ

Չախմախչյան, Հասմիկ (2015) Արևմտյան Հայաստանի ազատագրության խնդիրը արևմտահայ հասարակական–քաղաքական մտքի ընկալումներում (1914թ. երկրորդ կես). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 107-114.

Պ

Պետրոսյան, Գայանե (2015) Equivocal perception of the allusions used in the novel "A Severed Head" by Iris Murdoch. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 16-18.

Պետրոսյան, Հասմիկ (2015) Բնության երևույթ, առարկա անվանող բաղադրիչներով բայական դարձվածային միավորները հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 39-47.

Պետրոսյան, Նելլի (2015) «Հաճախապատում ճառք»-ի հնագույն ձեռագրերի և հրատարակությունների հարցի շուրջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 86-93.

Պողոսյան, Լիլիթ (2015) Վազգեն Ա Պալճյանը և Ռումինիայի «Հերկ» ամսագիրը (1937-1938 թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 143-150.

Ս

Սահակյան, Ռազմիկ (2015) Մարդկային պատմության և սոցիալական իրականության վերլուծության տեսական հայեցակետերը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 186-197.

Սաջադդի, Սեյեդե Շոհրե (2015) Համադանի հին բարբառի որոշ բառերի ուսումնասիրությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 48-56.

Սարգսյան, Ալեքսանդր (2015) Քաղաքական ընդդիմության հարցի շուրջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 191-200.

Սիմոնյան, Հակոբ (2015) Հայաստանի հնագույն դիմաքանդակը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 219-227.

Սիմոնյան, Հասմիկ (2015) Արևմտահայ քաղաքական մտքի դիրքորոշումը Հայաստանի Առաջին հանրապետության գոյության նկատմամբ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 91-102.

Սիմոնյան, Հասմիկ (2015) Արևմտահայ քաղաքական միտքն Առաջին աշխարհամարտի տարիներին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 94-108.

Վ

Վահրադյան, Էդգար (2015) Էֆթանազիայի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 234-240.

Վասիլյան, Սուրեն (2015) Մ.Գորբաչովի «Վերակառուցման» քաղաքականությունը և ԽՍՀՄ կազմալուծման սկիզբը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 115-121.

Վասիլյան, Սուրեն (2015) ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության՝ 1988թ. հուլիսի 18-ի նիստի որոշումը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 103-113.

Վարդանյան, Լիլիթ (2015) Զբոսաշրջային գործընթացները Սիսիանում. նախնական դիտարկումներ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 109-119.

Վաֆաի, Վահիդ (2015) Էջեր կոնտրաբասի պատմությունից. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 228-238.

Տ

Տիգրանյան, Մարիաննա (2015) Հնագույն սիմվոլների դրսևորումները հայոց հարսանեկան ծեսում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 239-270.

Տիգրանյան, Մարիաննա (2015) «Լորկե»-ն՝ որպես հայոց ավանդական հարսանեկան ծիսական շուրջպար. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 249-267.

Տոնոյան, Զարուհի (2015) Արխիվային վավերագրեր. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 4. pp. 42-46.

This list was generated on Mon Jan 18 23:03:56 2021 AMT.