ԿԱՆԹԵՂ. Գիտական հոդվածների ժողովածու =КАНТЕХ. Научные труды =KANTEGH. Articles

Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | А | Д | М | Н | С | Т | Х | Ш | Ա | Բ | Գ | Ե | Զ | Է | Թ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Շ | Պ | Ջ | Ս | Տ | Ֆ
Number of items: 95.

E

Editorial, Board (2017) Գլխավոր խմբագիր. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1.

Editorial, Board (2017) Բովանդակություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 278-281.

Editorial, Board (2017) Գլխավոր խմբագիր. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2.

Editorial, Board (2017) Բովանդակություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 276-279.

Editorial, Board (2017) Գլխավոր խմբագիր. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3.

Editorial, Board (2017) Բովանդակություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 285-288.

А

Агасян, Арарат (2017) Непревзойденный мастер морского пейзажа (K 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 220-241.

Д

Дунамалян, Норайр (2017) Необходимость формирования новой политической парадигмы и перспективы региональных интеграционных проектов. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 130-138.

М

Мависакалян, Марине (2017) Музыкальная эстетика Е.Тнтесяна в аспекте преемственности национальных традиций. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 256-263.

Н

Навасардян, Сюзанна (2017) Проблема неразрешëнного прошлого и система образов в романе Генриха Бëлля "И не сказал ни единого слова". Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 22-29.

С

Степанян, Марина (2017) О некоторых тенденциях в творчестве современных армянских художников. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 277-284.

Т

Тамироглян, Анна (2017) Некоторые композиционные особенности Сонаты для виолончели и фортепиано Гегуни Читчян. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 207-215.

Торосян, Тигран (2017) Романо-германская концепция источников права. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 186-196.

Х

Хачатрян, Артур (2017) Особенности развития конвергентной журналистики во Франции и Великобритании. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 94-102.

Ходжоян , Юлия and Атанесян , Ашхен (2017) А. Грин – мастер психологической прозы. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 29-39.

Хуссейнзаде Нагадей , Яшар (2017) Обзор потенциалов и критериев проектирования устойчивой архитектуры в современных небоскребах Дубая. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 216-227.

Ш

Ширханян, Саркис (2017) Критические аспекты «Демократии в Америке»: принцип «Золотой середины» в концепции А. де Токвиля. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 158-175.

Ա

Աբրահամյան, Արուսյակ (2017) Ավետիս Ահարոնյանի «Իմ բանդը» հուշագրությունը «Դրոշակի» գրական բաժնում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 3-11.

Աբրահամյան, Հրանտ (2017) Մտահուզիչ հարցեր. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 101-114.

Ադիլխանյան, Անահիտ (2017) Պաշտոն ցույց տվող բառերի իմաստաբանական առանձնահատկությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 59-67.

Ազիզյան, Խաչիկ (2017) Եգիպտոսի կառավարման համակարգի առանձնահատկությունները Նապոլեոն Բոնապարտի արշավանքի ժամանակաշրջանում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 115-124.

Աճառյան, Անի (2017) Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի ինտերիերի դիզայնը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 192-199.

Առաքելյան, Անդրանիկ (2017) Միջարաբական տարաձայնություններն իրաքյան (2003թ.) պատերազմի շուրջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 103-114.

Ասատրյան, Գրիգոր (2017) Հումանիզմը և արդիականությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 136-143.

Ասլիբեկյան, Անուշ (2017) Քննադատական հակասություններ՝ Սարոյանի ստեղծագործությունների բեմադրությունների շուրջ /1962-1991 թթ. բեմադրությունները/. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 213-223.

Արսենյան, Մագդա (2017) ՀՀ և ԱՀ խորհրդարանական դիվանագիտության փորձը. ձեռքբերումներ և զարգացման հեռանկարներ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 144-154.

Արտեմյան, Լիլիթ (2017) Լևոն Չաուշյանի գործունեությունը ՀՀ անկախության շրջանում (նվիրվում է ծննդյան 70-ամյակին). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 200-206.

Բ

Բադադյան, Մարիանա (2017) Անձի հատկանիշ արտահայտող բաղադրիչներով եղանակավորող և հաղորդակցական դարձվածքները հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 68-75.

Բաղդասարյան, Հասմիկ and Կուբանյան, Աննա (2017) Համընդհանուրի և ազգայինի դրսևորումները «աստված» բաղադրիչով դարձվածքներում (համեմատական քննություն իսպաներենում և հայերենում). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 55-63.

Գ

Գաբրիելյան, Սեդա (2017) Թարգմանությունը որպես բնագրի ընկալման, իմաստի հաղորդման և միջմշակութային հաղորդակցման միջոց. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 3-9.

Գալստյան, Անի (2017) Գոթական վեպի նմանակումն ու ծաղրանմանակումը Էդգար Պոյի նովելներում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 12-20.

Գիլավյան, Մելինե (2017) Տարածության ու ժամանակի կատեգորիաներն ու նրանց միասնականությունը մանկապատանեկան գրականության մեջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 10-16.

Գիլավյան, Մելինե (2017) Մատաղ սերնդի հայրենասիրական դաստիարակության հարցերը Սերո Խանզադյանի ստեղծագործություններում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 21-28.

Գրիգորյան, Արամայիս (2017) Իսլանդական դիվանագիտությունը ձողաձկնային պատերազմների ընթացքում 1972-75թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 125-135.

Գրիգորյան, Թամարա (2017) Հարկ վճարող կազմակերպությունների կարգավիճակը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 177-185.

Ե

Եպիսկոպոսյան, Դավիթ (2017) Հնչերանգը՝ որպես հորդորական ասույթների չնշույթավորված չափորոշիչ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 64-68.

Երնջակյան, Արա (2017) Հորացիոն և Գովերը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 3-7.

Երնջակյան, Արա (2017) Շեքսպիրի միկրո - և մակրո տիեզերքը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 8-14.

Զ

Զատիկյան, Հովհաննես (2017) XIX դարի երկրորդ կեսին Կարինի նահանգում ժողովրդագրական փոփոխությունների պատճառները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 105-113.

Է

Էմամի, Ռեզա (2017) Ընդհանուր դիտարկումներ սոցիալական օտարում հասկացության մասին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 168-176.

Թ

Թաղվաեի, էլահե (2017) Գունանուններով կազմված տեղանուններ Իսֆահանի նահանգում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 69-76.

Թամիրօղլյան, Աննա (2017) Էդվարդ Միրզոյանի «Պոեմ» դաշնամուրային ստեղծագործության դիտարկումը XX դարի երկրորդ կեսի երաժշտամտածողության չափանիշներով. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 224-232.

Թովմասյան, Գոռ (2017) ՀՀ-ՆԱՏՕ փոխգործակցության ազդեցությունը պաշտպանական բարեփոխումների վրա (2005-2015 թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 139-147.

Թովմասյան, Հրանուշ (2017) Տեքստի ներկապակցումը կանխենթադրութային հենքի միջոցով՝ հիմնված բառային միավորների կրկնության վրա. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 63-71.

Թովմասյան, Հրանուշ (2017) Տեքստի բառային ներկապակցումը և ամբողջականությունը կանխենթադրութային հենքի միջոցով. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 72-81.

Թովմասյան, Հրանուշ (2017) Ցուցայնությունը` որպես խոսույթի և տեքստի բաղադրիչների համավերաբերության միջոց եվ կանխենթադրույթի խթան. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 77-85.

Խ

Խաչատրյան, Գագիկ (2017) Տեղեկատվական պատերազմը Ադրբեջանի ապրիլյան ռազմական ագրեսիայի ընթացքում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 148-157.

Խաչատրյան, Նոննա (2017) Մասնագիտական կրթության սոցիալական ուղղվածության հիմնախնդիրները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 154-167.

Կ

Կարախանյան, Նարինե (2017) Նահապետ Քուչակի կենսապատումը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 17-25.

Կարապետյան, Եգոր (2017) Հանրային-իրավական ռեժիմները և նրանց առանձնահատկությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 197-203.

Հ

Հակոբյան, Անահիտ (2017) Երկատվածության կոնցեպտը Ռ.Լ. Սթիվենսոնի և Խ. Լ. Բորխեսի պատմվածքներում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 40-45.

Հարությունյան, Գոհար (2017) Սիփանա քաջերը ընդդեմ նահանջի. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 46-54.

Հարությունյան, Թամարա (2017) Ստուգաբանության արդիական մոտեցմամբ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 82-91.

Հարությունյան, Թամարա (2017) Ստուգաբանություն արդիական մոտեցմամբ – 2. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 86-92.

Հարությունյան, Լուսինե (2017) Ճանաչողական փոխանունությունը տարբեր տեսությունների դիտանկյունից. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 93-100.

Հարությունյան, Մարտին (2017) Երևանի փողոցների ու դրանց հարակից կառույցների նախագծման ու արտաքին ձևավորման խնդիրներն ու բարելավման հնարավորություններն ըստ ճարտարապետական կոմպոզիցիայի հիմնական մեթոդների. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 242-249.

Հովհաննիսյան, Շուշանիկ (2017) Վարդան Աճեմյան. հինգ ռոմանս Վ. Տերյանի և Գ. Մահարու խոսքերով. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 250-255.

Հովհաննիսյան, Վիոլետա (2017) Անհատական և հասարակական գիտակցության խնդիրը Դ. Հ. Լոուրենսի փոքր արձակում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 15-21.

Ղ

Ղազանչյան, Լիլիթ (2017) Անձի իրավական դրության ընդհանուր սոցիալական երաշխիքների էությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 181-189.

Ղափլանյան, Սաթենիկ (2017) Միհրան Թումաճանը՝ Բարսեղ Կանաչյանի «Նանորի» մասին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 233-243.

Ղոլինեժադ Փիրբազարի, Ալիռեզա (2017) Շիրազ քաղաքի պատմական կենտրոնի (Բեյնոլ Հարամեյն) քաղաքային պաթոլոգիան և ռևիտալիզացիան. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 228-234.

Ղոլինեժադ Փիրբազարի, Ալիռեզա (2017) Շիրազ քաղաքի հնագույն պատմական հատվածի վերականգնման, պահպանման ու նորացման հնարավոր ուղիներն ու անհրաժեշտ միջոցառումները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 235-241.

Մ

Մադոյան, Նաիրա (2017) Էջեր Լենինականի երաժշտական ստուդիայի ստեղծման պատմությունից. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 244-250.

Մալխասյան, Լիանա (2017) Հատուկ իրավական սկզբունքների դերը իրավական համակարգում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 204-212.

Մակարյան, Անահիտ (2017) Միջտեքստային տարրերը հեղինակի հասկացական-լեզվական աշխարհի պատկերում (Ս. Մոեմի «Ստրկություն մարդկային» և «Ամփոփելով անցած ուղին» վեպերի հիման վրա). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 76-84.

Մահմուդ, Ֆիրուզիմողադամ (2017) Սահմանադրությանը հաջորդող առաջին սերնդի մանկական գրականությունը (1920-1950թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 39-49.

Մահմուդ, Ֆիրուզիմողադամ (2017) Սահմանադրությանը հաջորդող երկրորդ սերնդի մանկական գրականությունը (1950-1980թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 50-58.

Մանուկյան, Հարություն (2017) Արդարադատության դեմ բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների քրեաիրավական հատկանիշները և որակման առանձնահատկությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 190-201.

Մատինյան, Լիլիթ (2017) Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը եվրոպական երկրներում և Հայ դատի հանձնախմբերի դերը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 114-124.

Մարգարյան, Ռեբեկա (2017) Ժամանակակից հայերենի ժամանականիշ բառերի ծագումնաբանությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 92-98.

Մելքոնյան, Արմեն (2017) Երաժշտական կյանքը Երևանում 1901-1910թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 242-249.

Մինասյան, Նունե (2017) Միհրան Սոսոյանի գրքային ձևավորումները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 250-259.

Միքայելյան, Մերի (2017) Հակաուտոպիան որպես ապագայի կանխորոշման միջոց. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 144-153.

Մկրտումյան, Արտուշ (2017) Ավ. Իսահակյանի «Ռաբբի Հիլլելը» ստեղծագործությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 26-34.

Մոլլայի, Նասրին (2017) Ամուսնական հարաբերությունների և ամուսնության տևողության փոփոխությունները ժամանակակից իրանական ընտանիքում և խնդրի հետազոտման աստիճանը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 155-166.

Մովսիսյան, Նանե (2017) Լեզվի հիմնահարցը հայկական ինքնության արդիականացման լուսավորական նախագծում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 176-183.

Մուրադյան, Գայանե (2017) Ֆիզիկան որպես գիտաֆանտաստիկ դիսկուրսի մեգատեքստ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 99-104.

Ն

Նազինյան, Սյուզաննա (2017) ՀՀ սահմանադրությունը և գործող օրենսդրությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 184-191.

Ներսիսյան, Սոնա (2017) Ցանցային հարաբերությունների առանձնահատկությունները Բեյրութի հայերի շրջանում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 167-173.

Շ

Շաշիկյան, Գրիգոր (2017) Միջտեքստայնությունը՝ իբրև պատումի կերտման միջոց Հրանտ Մաթևոսյանի «Խումհար» վիպակում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 30-38.

Պ

Պապիկյան, Սիլվա (2017) Կրոնաեկեղեցական տերմինների բառակազմական վերլուծություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 85-93.

Պարանյան, Հասմիկ (2017) Ճարտարապետության և քանդակագործության ներդաշնակ երկխոսություն… քանդակագործ Արա Սարգսյան. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 251-257.

Պետրոսյան, Հայկ (2017) Պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործությունների բովանդակային առանձնահատկությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 202-208.

Պողոսյան, Նունե (2017) Դասական կիթառի պատմական զարգացման փուլերի հետազոտություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 258-264.

Ջ

Ջալալյան, Ալեքսանդր (2017) XII-XIII դարերի հայկական քաղկեդոնիկ գմբեթավոր եկեղեցիների ճարտարապետությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 264-276.

Ս

Սահակյան, Լուսինե (2017) Կոմիտաս վարդապետը և ռուսական մշակույթը (հոդված առաջին). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 260-277.

Սարգսյան, Վարդգես (2017) Անձի անվտանգությունը որպես ընդհանուր իրավական հասկացություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 209-219.

Սեդրակյան, Անուշ (2017) Մեղքի գաղափարի արծարծումը մոդեռնիստական վեպում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 35-40.

Տ

Տանաջյան, Լուսինե (2017) Սոցիալական փոփոխությունները Լոս Անջելեսի հայերի շրջանում (ըստ հետազոտության տվյալների). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 174-180.

Տեր-Ղևոնդյան, Վահան (2017) Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Հալեպի սուլթանության միջև 1203-1206 թթ. պատերազմը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 117-129.

Տեր-Ղևոնդյան, Վահան (2017) Անտիոքի առումը Լևոն արքայի կողմից (1216 թ.). արաբական աղբյուրների վկայությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 133-143.

Տեր-Ղևոնդյան, Վահան (2017) Հայոց կաթողիկոսության դիվանագիտական ձեռնարկումները XII դարի 80-ական թվականների կեսերին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 3. pp. 125-132.

Տիգրանյան, Մարիաննա (2017) Օժիտ (պատմական ակնարկ). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 265-275.

Ֆ

Ֆիրուզիմողադամ, Մահմուդ (2017) Սահմանադրությանը հաջորդող երրորդ սերնդի մանկական գրականությունը (1980-2010 թթ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 52-62.

Ֆիրուզիմողադամ, Մահմուդ (2017) Իրանի մանկական գրականությունը մինչ-սահմանադրական հեղափոխությունը (VII – XX դդ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 41-51.

This list was generated on Fri Nov 17 23:20:22 2017 AMT.