ԿԱՆԹԵՂ. Գիտական հոդվածների ժողովածու =КАНТЕХ. Научные труды =KANTEGH. Articles

Items where Year is 2018

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | К | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Է | Թ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Շ | Պ | Ռ | Ս | Տ | Ք | Օ
Number of items: 67.

E

Editorial, Board (2018) Գլխավոր խմբագիր. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1.

Editorial, Board (2018) Բովանդակություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 278-281.

Editorial, Board (2018) Գլխավոր խմբագիր. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2.

Editorial, Board (2018) Բովանդակություն. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 278-279.

К

Костандян, Мартун (2018) Симфоническое творчество Тиграна Чухаджяна: «Sinfonia» - Увертюра к опере «Аршак второй» (посвящается 150-летию создания первой армянской оперы). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 211-228.

Ա

Աբովյան, Սերգեյ (2018) Մանկական գիրքը Ռուբեն Մանուկյանի ձևավորումներում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 194-198.

Աբովյան, Սերգեյ (2018) Անատոլի Գրիգորյանի գրքային գրաֆիկան. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 199-204.

Ազիզյան, Խաչիկ (2018) Ներքաղաքական իրավիճակը Եգիպտոսում (1879-1882թթ.) և Օրաբի փաշայի ապստամբության նշանակությունն ու անհաջողության պատճառները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 76-86.

Աղաջանյան, Զարիկ (2018) Մենագործառական և տարագործառական բառ-մասնիկները ժամանակակից հայերենում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 64-73.

Անտոնյան, Հայկ (2018) ՀՀ ռազմական անվտանգության ապահովման համատեքստում տարածքային կառավարման կազմակերպակառուցվածքային առանձնահատկությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 133-143.

Բ

Բադալյան, Սաթենիկ (2018) Բարդ համադասական նախադասությունների կառուցվածքային-գործառական առանձնահատկությունները` ըստ Նար-Դոսի արձակի լեզվի. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 45-53.

Բասենցյան, Աշխեն (2018) Օսմանյան բանակի և այլ զինված կազմավորումների կողմից հայերի ինքնապաշտպանության ճնշումն ու հայկական բնակավայրերի ոչնչացումը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 107-114.

Գ

Գասպարյան, Վոլոդյա (2018) Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Հայ առաքելական եկեղեցու գործունեության հիմնահարցի լուսաբանումը հայ պատմագրության մեջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 87-97.

Գասպարյան, Վոլոդյա (2018) Երկրորդ համաշխարհային և Հայրենական մեծ պատերազմներին հայ ժողովրդի մասնակցության հիմնահարցի լուսաբանումը հայ պատմագրության մեջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 115-126.

Գիլավյան, Մելինե (2018) Աստվածաշնչյան թեմաներն ու մոտիվները նորագույն շրջանի հայ մանկապատանեկան գրականության մեջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 3-10.

Գրիգորյան, Անի (2018) Թբիլիսիի հայկական գերեզմանատները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 178-195.

Գրիգորյան, Գոհար (2018) Միջարկության լեզվաբանական ըմբռնման զարգացումը անգլերենում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 54-59.

Դ

Դանիելյան, Տարոն (2018) Աշխատաժամը՝ որպես գովազդային վավերապայման թիֆլիսահայ պարբերական մամուլում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 99-106.

Դավթյան, Նոնա (2018) Ներգաղթի բարոյաբանությունը Պետրոս Հաճյանի ստեղծագործություններում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 11-15.

Ե

Երնջակյան, Արա (2018) Հորացիոյի կերպարի նոր մեկնությունը Շեքսպիրի «Համլետ» պիեսում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 16-22.

Է

Էլբակյան, Մեխակ (2018) Պատմական մոտիվների կոմպոզիցիոն առանձնահատկությունները Վարդգես Սուրենյանցի արվեստում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 196-201.

Թ

Թամիրօղլյան, Աննա (2018) Դիտարկումներ Էդվարդ Միրզոյանի «Ալբոմ թոռնիկիս» և «Տիկնիկների պարը» դաշնամուրային ստեղծագործությունների կոմպոզիցիոն որոշ առանձնահատկությունների շուրջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 202-210.

Խ

Խաչատրյան, Աննա (2018) Ազգային երաժշտական ակունքները Ռոբերտ Ամիրխանյանի վաղ շրջանի երգերում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 205-213.

Խաչատրյան, Զարուհի (2018) ԱՍՊ «Ձի» ձևույթը հայերենի իրանական ծագման բառապաշարային միավորներում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 60-68.

Խաչատրյան, Զարուհի (2018) Պարսկերենում և հայերենում ձիերի անվանումներ պարունակող որոշ դարձվածաբանական միավորների շուրջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 74-82.

Խաչատրյան, Մերի (2018) Սահմանադրաիրավական պատասխանատվության էությունը և կիրառման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 155-166.

Խուրշուդյան, Աստղիկ (2018) Իրավական պետության հայեցակարգի մշակումը գերմանական իրավագիտության մեջ (XIXդ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 174-177.

Կ

Կարապետյան, Սիրանուշ (2018) Հայոց ցեղասպանությունը որպես «Հումանիզմի ճգնաժամի» դրսևորում Գոնսալո Գուարչի վեպերում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 23-28.

Հ

Հակոբյան, Վարդիթեր (2018) Պաշտոնական հարցազրույցի լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 69-75.

Հայթյան, Լուսինե (2018) Լիլիան Հելլմանի դրամաների սոցիալ-բարոյական ուղղվածությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 29-34.

Հայթյան, Լուսինե (2018) Ժամանակի մշակութային միջավայրը և անձնական աշխարհը Լիլիան Հելլմանի «Անավարտ կինը» հուշագրության մեջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 35-44.

Հարությունյան, Աննա and Գալստյան, Վարդան (2018) Բարսեղ Կանաչյան. դիմանկարի նրբագծեր. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 229-236.

Հարությունյան, Լուսյա (2018) Գործնական ու տեսական դաստիարակության մասին պարոնյանական դիտարկումները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 3-11.

Հովհաննիսյան, Հովհաննես (2018) Թեոդորոս Մոպսուեստացին իբրև Անտիոքյան դպրոցի նշանավոր աստվածաբան. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 98-107.

Հովհաննիսյան, Շուշանիկ (2018) Էդգար Հովհաննիսյանի «Տերյանական շարը». Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 214-219.

Հովհաննիսյան, Օֆելյա (2018) Ժամանակակից կյանքի դրաման Հովհաննես Մելքոնյանի ստեղծագործության մեջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 12-18.

Հովսեփյան, Նժդեհ (2018) ՀՀ միջկուսակցական հարաբերությունների իրավական կարգաբերումները 1991-2002 թթ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 127-136.

Ղ

Ղազանչյան, Լիլիթ (2018) Օտարերկրացիների, փախստականների և ապատրիդների կարգավիճակն անձի իրավական դրության համատեքստում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 187-193.

Ղափլանյան, Սաթենիկ (2018) Միհրան Թումաճանի կյանքն ու գործը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 220-228.

Մ

Մալխասյան, Լիանա (2018) Իրավունքի սկզբունքների գործառույթների հիմնախնդիրներն իրավական համակարգում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 167-172.

Մանուկյան, Մարտին (2018) Օրենսդրական գործընթացի բարեփոխումներն ըստ 2015թ. սահմանադրական փոփոխությունների. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 173-186.

Մարգարյան, Անահիտ (2018) Առնո Բաբաջանյան. «Վեց պատկեր». Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 237-251.

Մելիքյան, Սաթենիկ (2018) Ներդաշնակ կառուցվածքների առանձնահատկությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 229-236.

Միրզաբեկյան, Գեորգի (2018) Գառնի գավառը 1590թ. օսմանյան հարկացուցակում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 108-112.

Մխիթարյան, Սամսոն (2018) Հանցագործությունների նկատմամբ վերաբերմունքը ՀՀ-ում` որպես հասարակական գիտակցության բաղադրիչ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 165-173.

Մուրադյան, Սիլվա (2018) Ծագմամբ արմատական ձևույթներով բայերի արժույթը՝ ըստ ներքերականական արտահայտության. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 83-89.

Ն

Նադարյան, Նարե (2018) Խաչատուր Իսկանդարյանի ստեղծագործական կյանքի ուրվագիծը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 237-244.

Նազարյան, Հայկ (2018) Մուդրոսի զինադադարը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 137-145.

Շ

Շահբազյան, Մարինե (2018) Տեղեկատվական հասարակության հարացույցը և ընդհանուր սոցիալ-փիլիսոփայական նկարագիրը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 144-154.

Պ

Պողոսյան, Գայանե (2018) Զինավառ Խալդիի կերպարն ըստ սեպագիր արձանագրությունների. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 252-259.

Պողոսյան, Մարիաննա (2018) Լարային կսմիթային գործիքների պատկերները հնագույն գտածոների վրա և դրանց կապը կիթառի հետ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 245-251.

Պողոսյան, Տաթևիկ (2018) Հրաչյա Հովհաննիսյանի պոեզիայի գունային համապատկերը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 19-24.

Ռ

Ռամազյան, Սամվել (2018) Ձիու կերպարը «Քյոռօղլի» էպոսում և դրա առասպելաբանական հիմքերը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 25-39.

Ս

Սալնազարյան, Գոռ (2018) Իշխանուհի Մարիամ Թումանյանի հուշերը Բեգլար Ամիրջանյանի մասին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 252-259.

Սալնազարյան, Գոռ (2018) «Bel canto»-ի հայ առաջին վարպետները. Բեգլար Ամիրջան (նվիրվում է երգչի ծննդյան 150-ամյակին). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 260-268.

Սահակյան, Լուսինե (2018) Նեոդասականության դրսևորումները Տիգրան Մանսուրյանի ստեղծագործություններում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 260-270.

Սահակյան, Նարինե (2018) 1990-ականների հայ երաժշտական մշակույթը. Ղազարոս Սարյան. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 271-277.

Սարգսյան, Արման (2018) Խորհրդային Հայաստանի քաղաքական համակարգը ըստ զարգացած սոցիալիզմի սահմանադրության. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 158-164.

Սարգսյան, Նինել (2018) Ներաշխարհի խոսուն լռությունը. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 40-44.

Սելիմեան, Յարութիւն (2018) Եկեղեցւոյ ազատականացման միտումներ արեւմտահայ աւետարանական շրջանակներու մէջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 113-123.

Սելիմեան, Յարութիւն (2018) Մշակոյթին եւ կրօնին փոխ յարաբերման հարցը Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ մէջ. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 146-157.

Սիմոնյան, Նանար (2018) Հակոբ Կարապենցի «Նոր աշխարհի հին սերմնացանները». հին ու նոր աշխարհը՝ ազգայինի և համաշխարհայինի խաչմերուկներում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 45-51.

Տ

Տեր-Գրիգորյան, Արմեն (2018) Զրադաշտականությունը և հայերին հավատափոխելու նրա փորձերը (IV-V դդ.). Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 1. pp. 124-132.

Ք

Քարիմզադե, Նաղշինե Ռողայե (2018) Հասարակության դասային բաժանման անվանումները «Շահնամե»-ում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 90-93.

Քարիմզադե, Նաղշինե Ռողայե (2018) Ձիապահության իմաստային դաշտին վերաբերող բառամիավորներ «Շահնամե»-ում. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 94-98.

Քեշավարզ Ռահբար, Գոլրոխ (2018) Աքեմենյան Իրանի մայրաքաղաք Պասարգատի հատակագծման և կառուցապատման առանձնահատկությունները. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 269-277.

Օ

Օհանյան, Լիանա (2018) Էլդա Գրինի կյանքն ու ստեղծագործական ուղին. Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, № 2. pp. 52-63.

This list was generated on Tue Nov 20 18:31:47 2018 AMT.